Ocenění spolupráce

Milé dámy a pánové,

z titulu funkce,

do které jste mě zvolili na 11. sjezdu v loňském roce plním s maximálním úsilím vše, co jsem slíbila. Hájit zájmy seniorů, reprezentovat a šířit povědomí o spolku Senioři České republiky. Jsme členem pracovní skupiny Rada vlády pro seniory a stárnutí populace při MPSV, několikrát ročně se také zúčastňuji Kulatého stolu poslankyně PS Niny Novákové na různá seniorská témata. Po posledním setkání dne 18.10.2023 jsem obdržela tento email:

Poděkování od Niny Novákové

Vážená paní prezidentko, milá paní Ouředníčková,

ráda bych poděkovala za péči a pozornost, s jakou sledujete problémy života seniorů, a také za trvalou spolupráci, kterou jsme navázaly. Vyslovit názor, i když se nemusí každému líbit, je důkazem odvahy a citlivosti k těm, které reprezentujete. Mají ve Vás oporu. Zároveň mi dovolte, abych vyjádřila svůj osobní dík a respekt.

Těším se, že se v následujících měsících zase setkáme. Dovoluji si požádat o náměty pro další kulaté stoly.

Všechno dobré přeje a na další debatu i zpívání se těší

Nina Nováková 
Mgr. Nina Nováková místopředsedkyně petičního výboru PS PČR místopředsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR členka mediálního výboru PS PČR členka podvýboru pro regionální školství PS PČR 

A to je zároveň odpověď pro všechny, kteří zpochybňují mou práci pro náš spolek.

Hezký den všem.

Jana Ouředníková, prezidentka spolku Senioři ČR