Program 2019

Senioři ČR, z.s., ZO Nový Bor

K V Ě T E N

 ČTVRTEK  2. května – DPS od 14.00 hod.

Societas Amicuum Liberec – SAL, z.s.

program akcí v rámci „Roku lužickosrbské kultury v Libereckém kraji 2019-2020“– pí. Vančatová, p. Turek

+ Úhrada zálohy na ITÁLII  ve výši 2.000,- Kč

 

ČTVRTEK  9. května – od 14.00 hodin

TANEČNÍ OPOLEDNE v JP klubu – p. Měkota

 

ÚTERÝ 14. května – ZÁJEZD do Prahy

Program: Obecní dům,Velká plavba lodí po Vltavě

Odjezd: v 7.30 hod. z aut. nádraží, nám.Míru, ul.TGM

ČTVRTEK 16. května – DPS od 14.00 hod.

volný program + příprava na sportovní hry

 

STŘEDA 22.května – Krajské sportovní hry

v Lomnici n/Popelkou-spec. autobus – AN,Liberecká

 

STŘEDA 22. 5.–kino SENIOR-„SKLENĚNÝ POKOJ“

ČTVRTEK 23. května – DPS od 14.00 hod.

Volný program, informace o průběhu SH

ČTVRTEK 30. května – DPS od 14.00 hod.

Procvičování mozku a paměti – pracovní listy

 

 

 

Senioři ČR, z.s., ZO Nový Bor

B Ř E Z E N

ČTVRTEK 7. března – schůzka v DPS ODPADÁ !

Členská schůze SPCCH – Bohemia klub od 14 hod.

ČTVRTEK 14. března – DPS od 14.00 hod.

Informativní schůzka – zájezd Velký Medér

Výběr částky 14 Euro-vstup do termálních lázní

 

Pondělí 18.3.- 22.3.2019 – zájezd Velký Medér,Budapešť

Odjezd v 9.00 hod.z aut.nádraží,Smetanova,TGM

Návrat v pátek 22.3. v podvečerních hodinách

STŘEDA 20. března – Kino SENIOR od 15.30 h.

Film ČR – „Léto s gentlemanem“

ČTVRTEK 21.března –schůzka v DPS ODPADÁ!

ČTVRTEK 28. března – DPS od 14.00 hod.

Výběr účastnického poplatku na zájezd do Prahy ve výši 500,- Kč    /14.5.2019/

schůzka výboru ZO – od 15.00 hod.

ČTVRTEK 28. března v 10.00 hod. pracovna DPS

KLUB GENEALOGIE

________________________________________________________________________________________________________

Senioři ČR, z.s., ZO Nový Bor

Ú N O R

ČTVRTEK 7. února – DPS od 14.00 hod.

Výběr zálohy na pobyt v Maďarsku ve výši 6.000,- Kč /Bükfürdo 13.-21.8.2019/

ČTVRTEK 14.února – Taneční odpoledne

od 14.00 h. – JP klub N.Bor-hudba: p. MĚKOTA

ČTVRTEK 21. února – DPS od 14.00 hod.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

ČTVRTEK 28.února – DPS od 14.00 hod.  Přednáška – “MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOST“

zajišťuje Nadační fond „LEPŠÍ SENIOR“

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.

ČTVRTEK 28. února v 10.00 hod. pracovna DPS KLUB GENEALOGIE

Senioři ČR, z.s., ZO Nový Bor

L E D E N  2019

ČTVRTEK 3. ledna – DPS od 14.00 hod.

Uvítání v Novém roce, od 15.00 hod. schůzka výboru ZO

 

ČTVRTEK 10. ledna – DPS od 14.00 hod.

     Výběr zálohy na zájezd Velký Medér – 1.000,- Kč

     Informace o rekond.pobytu v r. 2019 – přihlášky

 

STŘEDA 16.ledna – kino od 19.00 hod.

ÚTERÝ 22.ledna – kino od 17.00 hod.

2x André Rieu – Koncert ze Sydney

/možnost finančního příspěvku na vstupné/

 

ČTVRTEK 17. ledna – Taneční odpoledne

od 14.00 h. – JP klub N.Bor-hudba: p.KRONAVETR

 

STŘEDA 23. ledna–kino Senior-od 15.30 h.-Doktor Martin

        

ČTVRTEK 24. ledna – DPS od 14.00 hod.

Divadelní přednáška – Bezpečnost seniorů v dopravě

V rámci projektu – Senior bez nehody

ČTVRTEK 31. ledna – DPS od 14.00 hod.

Volný program, informace Bükfürdo, BOWLING

Od 10.00 hod.-Klub genealogie–PC pracovna DPS 1.p.