O nás

 

Vážení přátelé,
Senioři ČR je zapsaným spolkem hájící požadavky a zájmy starší generace a zdravotně postižených.

 

Spolek Senioři ČR byl založen jako nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností několika nadšenci v Praze v roce 1990. Až do loňského roku vystupoval pod původním názvem Svaz důchodců ČR.  Za svoje hlavní cíle si vytkl hájení oprávněných zájmů a požadavku důchodců, humanitární pomoc starším občanům a jejich společensko-kulturní vyžití.

Pro stanovení obecných zásad dlouhodobé koncepce starších občanů se stal „Vídeňský mezinárodní akční plán stárnutí“, který v srpnu 1982 schválilo Světové shromáždění organizované OSN za účasti 125 států včetně tehdejšího Československa. V přijatých doporučeních bylo zdůrazněno, že je nutné přijmout v jednotlivých státech politická opatření a plány na pomoc starším občanům a zabývat se jejich dlouhodobými sociálními a ekonomickými problémy.

Prosazování těchto doporučení bylo a je hlavním programem spolku Senioři ČR, který v tuto chvíli sdružuje více než 24 tisíc členů z celé České republiky.

Mezi hlavní náplň činnosti patří:

– hájit oprávněné požadavky a zájmy starší generace a zdravotně postižených

– spolupráce se všemi občanskými iniciativami a politickými stranami za účelem vytvoření optimálních životních podmínek starší generace

– prosazovat pravidelnou valorizaci důchodů v souladu s nárůstem životních nákladů a mezd

– prosazovat zdokonalení léčebné péče o starší občany a zlepšení a modernizace domovů seniorů a LDN

– podporovat vznik pracovních příležitostí pro důchodce a zřizovat drobné služby pro důchodce

– organizovat zájmové, turistické, společenské a kulturní akce pro seniory