Program 2018

Rámcový PROGRAM Senioři ČR LIBEREC pro rok 2018
aktivita, pohyb, motivace

SCHŮZKY : 1. STŘEDA V MĚSÍCI – od 13.00 h v CVB –ŠIRKÁ UL – informace o akcích, registrace nových členů, přihlašování na zájezdy a akce
1. a středa od 11.00 hod. – cvičíme v Koloseu s Bedřiškou Klíchovou
2. a 4. středa v Kontaktu od 8.00 hod.šipky s Jaruškou Honzejkovou
každou 2.a 4.středu v měsíci od 10.00 hod.- Kontakt 5. Patro- informační schůzky se Stáńou Pavlíčkovou a Milenou Vachovou
každé úterý –vycházky po Liberci s Jaruškou Honzejkovou
2x v měsíci středy – turistika, 2x v měsíci hrajeme kuželky –
s Evou Zlesákovou

Leden – návrh program pro rok 2018, členská evidence, členské známky, změny v legislative

Únor – plánujeme společný relaxační pobyt – JIŽNÍ ČECHY – srpen 2018
Sbíráme brýle pro AFRIKU, zapojujeme se do programu dobrovolnictví – služby HOSPIC, jak pomáhají dobrovolníci při péči o zvířata v Liberecké zoo Liberec .

Březen – beseda – nový název organizace –SENIOŘI ČR, nova dokumentace , gratulujeme jubilantům, připravujeme se na soutež v kuželkách
Výstava obrazů – V centru VLASTY BURIANA od 1.-30.3 2018,, vystavuje náš člen ing Petr Jeništa TÉMA -,,vztahy a emoce ,,

Duben – 18.4 –Bollo ball —začínáme hrát -11.hod Koloseum
setkání v Centru Vlasty …od 13.hod. – informace o činnosti, přihlášky ,
VÝSTAVA obrazů na ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČI V Krajské nemocnici LIBEREC –
vystavuje náš člen Vladimír Syrovátko TÉMA ,, KRAJINA MÉHO SRDCE,,
KUŽELKY 13.4 .— TURNAJ TŘÍ MĚST
Jarní setkání ,, U FRANTY NA ZAHRADĚ

Květen – 2.5.—od 14.hod. v CVB – INFORMACE – ZÁJEZDY
Trénování paměti — 3 japonci , POHYBOVÉ HRY
příprava na sportovní hry Liberec a Praha
22.5 – AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – Průhonice

Červen
SPORTOVNÍ HRY pro seniory Libereckého kraje –11.6.2018 od 10.00 hod.
V Koloseu Liberec
6.6.2018 —zájezd PŘÍBRAM a poutní místo SVATÁ HORA
27.6. 2018 —tradiční setkání v zahradě (již 9) JIVINA u zámku Sychrov
Červenec –Sportovní hry SENIORŮ ČR Praha – 9-12.2018. —-družstvo z Nového Boru bude reprezentovat náš kraj
Srpen – 22.8. info schůzka – JIŽNÍ ČECHY společná dovolená – místo setkání bude upřesněno od 10.00 hod.
od 26.8. společný týdenní pobyt Jiží ČECHY + autobusová doprava tam I zpět zajištěna

Září -5.9. středa od 11.hod. cvičíme v Koloseu+ oběd ; 5.9 od 14.00 Hod. v CVB – promítání -10 let činnosti krajské rady a klubů seniorů v naší organizaci
12.9 Turistický výstup na Javorník – termín se může měnit dle aktuálního počasí
18.9. AUTOBUSOVÝ zájezd – ČAPÍ HNÍZDO –zajišťuje CK SENIOR TRAVEL

Říjen – den seniorů , účast na kulturních akcích v rámci měsíce seniorů , LISTOPAD – mozkový trénink –Tři japonci, vzpomínkový strom A JINÉ TECHNIKY
7.11—-promítání v CVB od 14.00 – ze života klubu APM připravujeme setkání s dětmi z JEDLIČKOVA ÚSTAVU,
akce ,, pečeme dětem dobroty ,,
21.11 ,,POVÍDÁNÍ U ČAJE ,,- setkání Libereckých paní i dívek se jménem Bedřiška –místo bude upřesněno
Prosinec – 20.12.2017. – TRADIČNÍ v pořadí již devátý společný VÁNOČNÍ OBĚD – připravujeme zábavné dárkování s Jindrou Polcarovou
Setkáme se s dětmi z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Liberci. Přineseme cukroví a společně si zazpíváme KOLEDY

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, mnoho pěkných společných zážitků a nezapomeńte, že dobrá nálada a smích se nedá koupit, ale můžeme je najíti u dobrých lidí –přátel a dokonce zadarmo

Bedřiška Klíchová