Akce a aktuality

Edukativní  přednášky pro novoborské seniory

Významnou součástí činnosti naší organizace Senioři ČR v Novém Boru je pořádání přednášek, které velkou měrou zvyšují informovanost seniorů a výrazně ovlivňují i jejich další spokojený a aktivní život. V lednu jsme si vyslechli přednášku v rámci osvětového  projektu Senior bez nehod,  jehož cílem je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Přednáška byla pojata formou hereckých scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací edukativních videí. Přítomní se seznámili zábavnou formou se specifiky chování seniorů v silničním provozu, zopakovali si jeho pravidla i zásady při užívání léků či jiných zdravotních omezeních. Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také na chodce, cyklisty i cestující prostředky hromadné dopravy. Divadelní přednáška s následnou besedou všech devadesát  přítomných seniorů velice zaujala a příjemně překvapila.

Další přednáška  Ing.Zdeňka Svobody, CSc z nadace Lepší senior  byla  na téma Kritické myšlení aneb mediální obezřetnost. Seniorům poskytla zajímavou sondu do médií všeho druhu a ukázala, jak k nim se zdravým rozumem přistupovat. Mnoho seniorů využívá nové technologie, ať to jsou stolní počítače, notebooky, tablety či dotykové mobily. Horší to ale už je se schopností vyznat se ve složitém prostředí internetu plném fake news, dezinformací a podvodných e-mailů. Takovým  dnešním fenoménem jsou hromadně přeposílané řetězové e-maily

Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh,. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Akce byla  velkým přínosem  pro  všech sedmdesátpět přítomných a jistě přispěla  i k lepší schopnosti utvářet  si vlastní názor a k orientaci ve světě médií.

Hana Novotná, Senioři ČR, ZO Nový Bor

Ohlédnutí novoborských seniorů za r. 2018

Uplynulý rok opět přinesl mnoho krásných chvil a společných zážitků členům naší novoborské organizace Senioři ČR. Scházeli jsme se k pravidelným schůzkám ve společenské místnosti DPS a vyslechli si řadu přednášek, účastnili se besed se zajímavými lidmi, tančili, chodili na turistické vycházky i za kulturou. Věnovali jsme se pohybovým aktivitám v našem  městě a  zapojili se i do sportovních her seniorů na krajské i celostátní úrovni. V červnu jsme prožili aktivní  týden formou rekondičního pobytu v krásných Klatovech s mnoha historickými památkami, v srpnu týden v kouzelných maďarských lázních Bükfürdo, v září jsme si opět vyjeli na třídenní poznávací zájezd na Jižní Moravu. Prohlédli jsme si Muzeum rekordů  a kuriozit v Pelhřimově, Muzeum Mohyla míru ve Slavkově, projeli se lodí po Brněnské přehradě, navštívili Festival sýrů v Mikulově i vinobraní  ve Velkých Pavlovicích. Našli jsme si čas i na posezení v Hustopečském sklípku.

Počátkem října jsme se zúčastnili Mezinárodního setkání seniorů, které organizuje každoročně o.p.s. Venkovský prostor Liberec. Tentokrát jsme se sešli v polském městečku Wleň společně s polskými a německými seniory. V loňském roce se setkání uskutečnilo v Německu, příští rok bude pověřena organizací Česká republika. Polští přátelé připravili pro účastníky velmi zajímavý program ve formě kulturních vystoupení, přednášek i výletů za turistickými zajímavostmi v okolí. Všichni účastníci ocenili i velmi bohaté a chutné pohoštění, které bylo pro seniory připraveno. Těšíme se na další setkání s polskými a německými přáteli v roce 2019 a velmi rádi bychom s jeho přípravou organizátorovi akce pomohli.

Novoborští senioři mají po celý rok mnoho příležitostí ke smysluplnému využití volného času, k upevnění přátelských vztahů i pocitu sounáležitosti k naší organizaci. Těšíme se na všechny akce a setkání, které jsou v budoucnu před námi.

Novotná Hana, Senioři ČR, z.s. ZO Nový Bor

 

Nejstarší účastnici Sportovních her je už 85 let

Své krajské sportovní hry připravili v Liberci také Senioři České republiky. Hry se uskutečnily v pondělí 11. června v zahradě libereckého Kolosea. Několik desítek seniorů se zde utkalo například v šipkách, hodu na cíl nebo slalomu s břemenem. Akci podpořil i Liberecký kraj. Záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda.

Na Sportovní hry ve víceboji se sjeli zástupci seniorských organizací z Nového Boru, Liberce a Jablonce nad Nisou. Nejstarší závodnicí byla Anežka Mihulková z Liberce, která má už 85 let. Ta dostala od náměstka Pavla Svobody drobný dárek jako ocenění pro nejstaršího účastníka sportovních her. „Sport, to je radost. Dokud člověk může, měl by se hýbat,“ podotkla Anežka Mihulková, která chodí do KS Kontakt Liberec už deset let a naučila se tu také používat počítač a internet.

Organizátoři v čele s krajskou předsedkyní Bedřiškou Klíchovou zahájili sportovní dopoledne nejprve kulturním vystoupením. Taneční studio AISCHA předvedlo orientální tance. Pak už se družstva chopila jednotlivých disciplín.  Zahrada Kolosea nepatřila ovšem jenom seniorům. S organizací závodů pomáhaly studentky Střední zdravotnické školy Liberec.

„Senioři, kteří se účastní dnešních her, stále považují pohyb a přiměřené sportování za součást svého života. Mohli by být příkladem dnešním dětem, které už nemívají odřená kolena z běhání po venku, ale spíš ošoupané palce ze surfování na mobilu nebo tabletu. Třeba, až budou svým vnukům ukazovat diplom, probudí v nich větší zájem o tělocvik a pohyb vůbec,“ zdůraznil náměstek Pavel Svoboda. „Proto za Liberecký kraj rádi podobné sportovní akce pro seniory podporujeme,“ doplnil.

« z 3 »

 

Rámcový PROGRAM Senioři ČR LIBEREC pro rok 2018
aktivita, pohyb, motivace

SCHŮZKY : 1. STŘEDA V MĚSÍCI – od 13.00 h v CVB –ŠIRKÁ UL – informace o akcích, registrace nových členů, přihlašování na zájezdy a akce
1. a středa od 11.00 hod. – cvičíme v Koloseu s Bedřiškou Klíchovou
2. a 4. středa v Kontaktu od 8.00 hod.šipky s Jaruškou Honzejkovou
každou 2.a 4.středu v měsíci od 10.00 hod.- Kontakt 5. Patro- informační schůzky se Stáńou Pavlíčkovou a Milenou Vachovou
každé úterý –vycházky po Liberci s Jaruškou Honzejkovou
2x v měsíci středy – turistika, 2x v měsíci hrajeme kuželky –
s Evou Zlesákovou

Leden – návrh program pro rok 2018, členská evidence, členské známky, změny v legislative

Únor – plánujeme společný relaxační pobyt – JIŽNÍ ČECHY – srpen 2018
Sbíráme brýle pro AFRIKU, zapojujeme se do programu dobrovolnictví – služby HOSPIC, jak pomáhají dobrovolníci při péči o zvířata v Liberecké zoo Liberec .

Březen – beseda – nový název organizace –SENIOŘI ČR, nova dokumentace , gratulujeme jubilantům, připravujeme se na soutež v kuželkách
Výstava obrazů – V centru VLASTY BURIANA od 1.-30.3 2018,, vystavuje náš člen ing Petr Jeništa TÉMA -,,vztahy a emoce ,,

Duben – 18.4 –Bollo ball —začínáme hrát -11.hod Koloseum
setkání v Centru Vlasty …od 13.hod. – informace o činnosti, přihlášky ,
VÝSTAVA obrazů na ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČI V Krajské nemocnici LIBEREC –
vystavuje náš člen Vladimír Syrovátko TÉMA ,, KRAJINA MÉHO SRDCE,,
KUŽELKY 13.4 .— TURNAJ TŘÍ MĚST
Jarní setkání ,, U FRANTY NA ZAHRADĚ

Květen – 2.5.—od 14.hod. v CVB – INFORMACE – ZÁJEZDY
Trénování paměti — 3 japonci , POHYBOVÉ HRY
příprava na sportovní hry Liberec a Praha
22.5 – AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – Průhonice

Červen
SPORTOVNÍ HRY pro seniory Libereckého kraje –11.6.2018 od 10.00 hod.
V Koloseu Liberec
6.6.2018 —zájezd PŘÍBRAM a poutní místo SVATÁ HORA
27.6. 2018 —tradiční setkání v zahradě (již 9) JIVINA u zámku Sychrov
Červenec –Sportovní hry SENIORŮ ČR Praha – 9-12.2018. —-družstvo z Nového Boru bude reprezentovat náš kraj
Srpen – 22.8. info schůzka – JIŽNÍ ČECHY společná dovolená – místo setkání bude upřesněno od 10.00 hod.
od 26.8. společný týdenní pobyt Jiží ČECHY + autobusová doprava tam I zpět zajištěna

Září -5.9. středa od 11.hod. cvičíme v Koloseu+ oběd ; 5.9 od 14.00 Hod. v CVB – promítání -10 let činnosti krajské rady a klubů seniorů v naší organizaci
12.9 Turistický výstup na Javorník – termín se může měnit dle aktuálního počasí
18.9. AUTOBUSOVÝ zájezd – ČAPÍ HNÍZDO –zajišťuje CK SENIOR TRAVEL

Říjen – den seniorů , účast na kulturních akcích v rámci měsíce seniorů , LISTOPAD – mozkový trénink –Tři japonci, vzpomínkový strom A JINÉ TECHNIKY
7.11—-promítání v CVB od 14.00 – ze života klubu APM připravujeme setkání s dětmi z JEDLIČKOVA ÚSTAVU,
akce ,, pečeme dětem dobroty ,,
21.11 ,,POVÍDÁNÍ U ČAJE ,,- setkání Libereckých paní i dívek se jménem Bedřiška –místo bude upřesněno
Prosinec – 20.12.2017. – TRADIČNÍ v pořadí již devátý společný VÁNOČNÍ OBĚD – připravujeme zábavné dárkování s Jindrou Polcarovou
Setkáme se s dětmi z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Liberci. Přineseme cukroví a společně si zazpíváme KOLEDY

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, mnoho pěkných společných zážitků a nezapomeńte, že dobrá nálada a smích se nedá koupit, ale můžeme je najíti u dobrých lidí –přátel a dokonce zadarmo

Bedřiška Klíchová