6. ročník krajských sportovních her  Seniorů ČR MSK

Již 6. ročník krajských sportovních her SČR MSK se uskutečnil dne 23. dubna 2024 ve sportovním areálu TJ Sokol Pustkovec pod záštitou náměstka hejtmana  MSK Jiřího Navrátila a ve spolupráci SPOLEČNĚ obecně prospěšné společnosti. Při zahájení byli účastníci seznámeni s omluvou pozvaných vzácných hostů Jany Ouředníčkové, prezidentky organizace Senioři ČR, z.s. a Lucie Baránkové Vilamové, starostky městského obvodu Poruba. Přivítáni byli významní hosté náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil, Michaela Šebelová poslankyně Poslanecké sněmovny ČR, Marcel Sikora 1. náměstek primátora Frýdek Místek, Anna Kusová SPOLEČNĚ – obecně prospěšná společnost, Pavel Gluc předseda Krajské rady seniorů MSK, Miroslav Běhůnek předseda TJ SOKOL Pustkovec. 

Her se zúčastnilo 17 čtyřčlenných týmů, a to 1. družstvo Stowarzyszenie Bielsko-Biala Polsko, 1. družstvo Senioři Martinov, 1. družstvo Klub důchodců Střítež, 1 družstvo AKORD OSTRAVA, 1. družstvo Senioři Ostrava Jih Horymírova, 1. družstvo Seniors Ostrava, 2. družstva Senior Centrum Slezská Ostrava, 3. družstva Klub důchodců Paskov, 3. družstva Senioři ČR MO Frýdek-Místek a 3. domácí družstva  Senioři ČR MO Ostrava.  Mottem sportovních her je „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se „ proto jsou zvoleny disciplíny s ohledem na věk i fyzické schopnosti. Soutěžilo se v disciplínách florbal, golf sneg, bollobal, basketbal, corn hole, hod kroužky, běh s tenisovým míčkem na raketě, nepravý petang, šipky, hod granátem na cíl. Počasí bylo příznivé, část disciplín probíhala v tělocvičně a další pak venku v areálu TJ Sokol Pustkovec. Rozhodčími byli členové TJ Sokol ASPV (Asociace sportu pro všechny) a MO Senioři ČR Ostrava. Pomáhali jim ve všech disciplínách žáci 8. A,  základní školy Valčíka. Soutěže probíhaly s velkým nasazením a nadšením sportovců ve velmi přátelské atmosféře, družstva se povzbuzovala a navíc je přišli podpořit i členové z klubů a organizací, celkem bylo přítomno 126 účastníků.  V době než byly sečteny výsledky naplnili svým báječným kulturním vystoupením senioři z Hlavnice a zpěvačky Josefíny z Fulneku. Ocenění soutěžícím předávali ředitel sportovních her a předseda KR SČR MSK Oldřich Pospíšil, Michaela Šebelová, Pavel Gluc, Marcel Sikora (předal navíc všem soutěžícím a nejstarším soutěžícím hodnotné dárky) Soutěžící týmy s umístěním na 1. až 3. místě obdržely medaile, diplomy s názvem svého klubu a jmény celého soutěžního družstva. 3. místo získalo družstvo Seniors Ostrava, 2. místo AKORD Ostrava, vítězným týmem  se opět stal Klub důchodců Střítež.  Všichni soutěžící obdrželi pamětní list organizátorů ,  pozornosti MSK a města Frýdek- Místek. K vyhodnoceným účastníkům patřili i nejstarší účastníci:  za ženy Eliška Retková z MO SČR Ostrava, za muže Michal Borovský z MO SČR Frýdek-Místek. Poděkování patří žákům ZŠ Valčíka ,  kteří v rámci mezigenerační spolupráce byli nejen nápomocni v průběhu jednotlivých disciplín, ale také podpořili skvělou atmosféru pro soutěžící. Velké poděkování všem sponzorům, bez nichž by nebylo možné uskutečnit hry v takovém rozsahu, zvláště  náměstkovi hejtmana MSK Jiřímu Navrátilovi, náměstkovi primátora Frýdku-Místku Marcelu Sikorovi, SPOLEČNE – obecně prospěšné společnosti, firmě Bohas, Haně Strausové, Pavle Baníkové.  Děkujeme Pavle Srubkové a rozhodčím pro něž organizátoři připravili písemné poděkování s podpisy. Dík všem soutěžícím, členům klubů za skvělou atmosféru. Přínosné bylo zapojení klubů nesdružených v organizaci SČR.                                                                                                                              

Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová