Výkonostní turistika

 

MEMORANDUM K CENTENIU

 MEMORANDUM K CENTENIU

 aneb

 iniciativa důchodců České a slovenské republiky

 ke vzniku tradice

 ČESKO – SLOVENSKÉ TURISTIÁDY

28. října 2018 občané České i Slovenské republiky oslaví sté výročí vzniku samostatného Československa, jako událost, která podstatně ovlivnila moderní dějiny obou zemí.

Centenium je mimořádnou příležitostí k připomenutí bohaté společné historie obou národů, které jsou si jazykově i kulturně nejbližší, což potvrzují výzkumy veřejného mínění i v současnosti. I po bezmála čtvrtstoletí od rozdělení Československa žije mnoho Čechů na Slovensku a mnoho Slováků v Čechách, v obou zemích jsou vzájemně provázané rodiny.

Pevné osobní vztahy přetrvávají u příslušníků starší generace, zatímco u mladších lidí již existují nejrůznější bariéry, včetně jazykové a je žádoucí, aby se tradice vzájemných vztahů posilovala, aby co nejvíc lidí mělo šanci poznávat vzájemnou historii, kulturu, krásy obou zemí, navazovali nové vztahy a nová přátelství.

Je třeba hledat všechny možnosti k tomu, aby se vzájemnost Čechů a Slováků nejen co nejvíce udržovala, ale pokud možno i rozvíjela a prohlubovala.

Jednou z nových forem, které tomu mohou napomáhat je projekt Česko – Slovenské Turistiády, který inicioval Svaz důchodců ČR.

Jde o originální projekt postavený na mobilní aplikaci, který umožňuje neomezenému počtu lidí, všech věkových skupin, nejen důchodcům, účast na společných turistických aktivitách, jejich kvantifikaci a vyhodnocování. K účasti se mohou přihlásit jednotlivci i celé týmy – školy, obce, okresy, kraje, organizace turistů, důchodců atp.

Hlavním cílem ne rozvíjení a prohlubování vzájemnosti našich národů.

Není náhodou, že s projektem přichází právě důchodci obou zemí, jako představitelé generace, která většinu svého života prožila jako občané společného státu.

Navíc letité zkušenosti i každodenní praxe ukazují, že turistické akce přispívají k získávání nových poznatků, podnětů, zlepšování fyzické i psychické kondice, prohlubování vztahu k přírodním krásám i člověkem vytvořeným hodnotám, na něž jsou obě naše země mimořádně bohaté a v neposlední řadě je i východiskem ze samoty, prostředkem sdílení a pocitu sounáležitosti nejen v malých týmech, ale i prohlubování pocitu vlastenectví a vztahu k domovině a v případě našich dvou států i posilování, navazování a obnovu vztahů s uvědomováním hodnot společného dědictví.

Z této činnosti je možné čerpat inspiraci i pro všechny ostatní věkové skupiny a navíc zájem posílit vnesením prvku soutěživosti. Lze předpokládat, že takový projekt by mohl významně podpořit i cestovní ruch v obou zemích.

Považujeme za velmi žádoucí, aby se na sledování a popularizaci těchto aktivit podílely i sdělovací prostředky České a Slovenské republiky.

Vzhledem k jednoduchosti a dostupnosti tohoto projektu nic nebrání tomu, aby se stal dlouhodobou tradicí.

Tímto se rovněž zavazujeme, že budeme hledat a podporovat všechny další aktivity vedoucí k prohlubování a posilování vztahů našich bratrských národů.

   
Ing. OLDŘICH POSPÍŠIL

PŘEDSEDA

V ŽILINĚ Dr. MICHAL KOTIAN


PŘEDSEDA KO JDS ŽILINA

DNE JÁN MATÚŠKO
SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 11. 5. 2016 PŘEDSEDA KO JDS KOŠICE