O nás

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Reakce na nepravdivé informace v článku zveřejněném na serveru www.irozhlas.cz „Aplikace pro seniory Turistiáda stála 3 miliony, ale ‚nefunguje‘. Chtěli mě uplatit, tvrdí tvůrce. Má nahrávku.“

Dnes 14. května 2018 zveřejnil server www.irozhlas.cz článek Janka Kroupy „Aplikace pro seniory Turistiáda stála 3 miliony, ale ‚nefunguje‘. Chtěli mě uplatit, tvrdí tvůrce.“, který je plný nepravdivých a jednostranně zavádějících informací.

Na úvod je zcela podstatné zmínit, že aplikaci týkající se „turistiády“ a celý tento projekt vymysleli v roce 2016 pánové Milan Dvořák a Josef Nývlt, členové Svazu důchodců pod vedením tehdejšího předsedy Oldřicha Pospíšila. Kromě technické specifikace tito pánové také připravili rozpočet na celý projekt. Je tedy přinejmenším zvláštní, že sám autor pan Dvořák, který projekt včetně rozpočtu vymýšlel a realizoval, sám u policie tento projekt napadl jako předražený.

Jak to celé začalo.

Pan Milan Dvořák vymyslel a nacenil tento projekt původně na zhruba 6 milionů korun. Přičemž pouze na mzdové prostředky – tedy i odměnu pro něj – navrhoval částku ve výši tří milionů korun. To se nezdálo už tehdejšímu předsedovi spolku panu Pospíšilovi. Po schválení ponížené částky a nově včetně vyčíslení spoluúčasti, proběhlo několik jednání mezi Svazem důchodců a ministerstvem. V mezičase pan Dvořák od projektu odstoupil. Nově byla dotace ponížena na částku cca 3 miliony korun s tím, že základní idea projektu, tedy mobilní aplikace, podporující turistický ruch, zůstane zachována. Byly tedy kráceny nejen mzdové prostředky, ale i věcné plnění projektu. Projekt byl následně přes několik úprav, schválených ministerstvem pro místní rozvoj (s ohledem na okolnosti časové a věcné) realizován a vyúčtován.

Tato, zcela zásadní informace, kterou autoři článku vědí, ale vůbec v textu nezaznívá. Vazba pana Dvořáka na autora textu pana Kroupu je zástupcům vedení Seniorů ČR přitom známá a vyvstává tak pochybnost, proč není v „reportáži“ uvedena a jen dokazuje, že článek má jen poškodit dobré jméno nově zvoleného vedení spolku Senioři ČR pánů Vladimíra Drymla a Miloslava Mrštiny.

Zároveň také v článku není uvedeno, že nové vedení projekt, který zdědilo a muselo se tedy vypořádávat s problémy, které zapříčinil pan Dvořák, výrazně proškrtalo a zefektivnilo.

„V tom vidíme celé jádro pudla. Po korekci nákladů zpracovatelem žádosti o dotaci panem Vaculíkem z původních šesti milionů na tři, tak vedení v čele s Drymlem a Mrštinou a ve spolupráci s ministerstvem seškrtalo další nepřiměřené náklady ve výši zhruba šestset tisíc korun.  Pro pana Dvořáka tak po všech těch úpravách zbyla odměna „pouze“ 110 tisíc korun, a tak začaly všechny problémy a přišlo jeho udání na policii,“ shodují se v názoru na celou tuto uměle vyvolanou kauzu zástupci vedení Dryml i Mrština.

Mgr. Berill Mascheková

tisková mluvčí Senioři ČR, z.s.

 

O NÁS

Spolek Senioři ČR byl založen jako nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností několika nadšenci v Praze v roce 1990. Až do loňského roku vystupoval pod původním názvem Svaz důchodců ČR.  Za svoje hlavní cíle si vytkl hájení oprávněných zájmů a požadavku důchodců, humanitární pomoc starším občanům a jejich společensko-kulturní vyžití.

Pro stanovení obecných zásad dlouhodobé koncepce starších občanů se stal „Vídeňský mezinárodní akční plán stárnutí“, který v srpnu 1982 schválilo Světové shromáždění organizované OSN za účasti 125 států včetně tehdejšího Československa. V přijatých doporučeních bylo zdůrazněno, že je nutné přijmout v jednotlivých státech politická opatření a plány na pomoc starším občanům a zabývat se jejich dlouhodobými sociálními a ekonomickými problémy.

Prosazování těchto doporučení bylo a je hlavním programem spolku Senioři ČR, který v tuto chvíli sdružuje více než 24 tisíc členů z celé České republiky.

Mezi hlavní náplň činnosti patří:

– hájit oprávněné požadavky a zájmy starší generace a zdravotně postižených

– spolupráce se všemi občanskými iniciativami a politickými stranami za účelem vytvoření optimálních životních podmínek starší generace

– prosazovat pravidelnou valorizaci důchodů v souladu s nárůstem životních nákladů a mezd

– prosazovat zdokonalení léčebné péče o starší občany a zlepšení a modernizace domovů seniorů a LDN

– podporovat vznik pracovních příležitostí pro důchodce a zřizovat drobné služby pro důchodce

– organizovat zájmové, turistické, společenské a kulturní akce pro seniory

 

Petice za osvobození seniorů od povinnosti placení televizního a rozhlasového poplatku POKRAČUJE 

Spolek Senioři ČR, bojuje za osvobození seniorů od povinnosti placení televizního a rozhlasového poplatku. Za tímto účelem vznikla také petice.  Její úplné znění je k dispozici ZDE.

Podpořit petici svým podpisem může každý občan ČR starší 18 let, tedy nejen senioři!

Podpisové archy jsou k dispozici ve všech krajských případně základních organizacích a na ústředí spolku v Praze v kavárně. Na vyžádání ji zájemcům můžeme také zaslat emailem.

Podepsané archy můžete posílat na ústředí Senioři ČR, Na Bělidle 34, Praha 5 Smíchov.

Petice – ke stažení

Petice – podpisový arch