O nás

Vážení přátelé,
Senioři ČR je zapsaným spolkem hájící požadavky a zájmy starší generace a zdravotně postižených.

Podpořte akce a činnost naší nejstarší seniorské organizace působící na celém území ČR.

Na bankovní účet u Raiffeisenbank – číslo účtu: 98 72 04 /5500.

U podnikajících osob je finanční dar možné odečíst ze základu daně.

Spolek je připraven uzavřít na finanční dar vyšší než 10.000 CZK darovací smlouvu.


Očkování proti COVID-19 snižuje riziko těžkého průběhu onemocnění nebo smrti.

 Mezinárodní den seniorů. Dne 1.10.2020

Prezident Seniorů ČR MUDr. Vladimír Dryml přeje k dnešnímu mezinárodnímu svátku všem seniorům v ČR hodně zdraví a dlouhý život bez stresů. 


Článek, který doporučuji přečíst vzhledem k uklidnění situace kolem COVID-19

KLIKNĚTE ZDE


KORONAVIRUS

Potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronarviru?

Infolinka Státního zdravotního ústavu je v provozu nonstop.

724 810 106

725 191 367

Aktualní informace najdete na oficiálních stránkách ke koronaviru Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/#menu.


O NÁS

Spolek Senioři ČR byl založen jako nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností několika nadšenci v Praze v roce 1990. Až do loňského roku vystupoval pod původním názvem Svaz důchodců ČR.  Za svoje hlavní cíle si vytkl hájení oprávněných zájmů a požadavku důchodců, humanitární pomoc starším občanům a jejich společensko-kulturní vyžití.

Pro stanovení obecných zásad dlouhodobé koncepce starších občanů se stal „Vídeňský mezinárodní akční plán stárnutí“, který v srpnu 1982 schválilo Světové shromáždění organizované OSN za účasti 125 států včetně tehdejšího Československa. V přijatých doporučeních bylo zdůrazněno, že je nutné přijmout v jednotlivých státech politická opatření a plány na pomoc starším občanům a zabývat se jejich dlouhodobými sociálními a ekonomickými problémy.

Prosazování těchto doporučení bylo a je hlavním programem spolku Senioři ČR, který v tuto chvíli sdružuje více než 24 tisíc členů z celé České republiky.

Mezi hlavní náplň činnosti patří:

– hájit oprávněné požadavky a zájmy starší generace a zdravotně postižených

– spolupráce se všemi občanskými iniciativami a politickými stranami za účelem vytvoření optimálních životních podmínek starší generace

– prosazovat pravidelnou valorizaci důchodů v souladu s nárůstem životních nákladů a mezd

– prosazovat zdokonalení léčebné péče o starší občany a zlepšení a modernizace domovů seniorů a LDN

– podporovat vznik pracovních příležitostí pro důchodce a zřizovat drobné služby pro důchodce

– organizovat zájmové, turistické, společenské a kulturní akce pro seniory

Petice za osvobození seniorů od povinnosti placení televizního a rozhlasového poplatku POKRAČUJE 

Spolek Senioři ČR, bojuje za osvobození seniorů od povinnosti placení televizního a rozhlasového poplatku. Za tímto účelem vznikla také petice.  Její úplné znění je k dispozici ZDE.

Podpořit petici svým podpisem může každý občan ČR starší 18 let, tedy nejen senioři!

Podpisové archy jsou k dispozici ve všech krajských případně základních organizacích a na ústředí spolku v Praze v kavárně. Na vyžádání ji zájemcům můžeme také zaslat emailem.

Podepsané archy můžete posílat na ústředí Senioři ČR, Na Bělidle 34, Praha 5 Smíchov.

Petice – ke stažení

Petice – podpisový arch