Moravskoslezský kraj

Senioři České republiky, z. s.,

Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Krajská rada:
IČO 059 99 278
Adresa: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek

předsedkyně: Paršová Zlatuška
tel.: +420 603 534 689
e-mail: parsovaz@ seznam.cz

místopředsedkyně: Pinterová Anna
tel.: +420 736 420 248
e-mail: pinterova.anicka@seznam.cz

pokladní : Lacinová Dagmar
tel.: +420 723 167 404
e-mail: dlac@seznam.cz

 

Městská organizace Frýdek-Místek
17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 48428884, tel. 721061601, seniori.fm@seznam.cz

předseda:            Ing. Kališ Dalibor
tel.:                       739 005 245
e-mail:                 dalibor.kalis@seznam.cz

místopředseda: Silvestrová Věra
tel.:                      604 600 501
e-mail:                vera.silvestrova@seznam.cz

pokladní:            Vašíčková Jiřina
tel.:                      734 673 652

Základní organizace Frýdek – Místek.
Náměstí Svobody 33, Frýdek – Místek, aktivniseniorifm@seznam.cz

Předsedkyně: Dagmar Kaňoková
tel.737089286
Místopředsedkyně: Věra Mazáčová
tel. 605873538

Základní organizace Petřkovice
Hlučínská 139/239, 725 29 Ostrava-Petřkovice
IČO : 22712593 tel. 606 469 327, email marmorjiri@seznam.cz

Předsedkyně: Sanetriková Alena
tel.:                   604 753 190
e-mail:             duchodci.petrkovice@email.cz

místopředseda:Toufarová Marie
tel.:                    737 542 737

pokladní:           Maindová Alice
tel.:                    733 665 716

Městská organizace Ostrava
Marie Majerové 1733, 708 00 Ostrava Poruba
IČ: 70631484
tel.: 736 420 248, e-mail: pinterova.anicka@seznam.cz

předseda:          Anna Pinterová
tel.:                      736 420 248
e-mail:                pinterova.anicka@seznam.cz

místopředseda: Marie Pluhaříková
tel.:                      721 029 122

místopředseda: Zdeněk Kudělka
tel.:                      731 107 559

pokladní:             Ing. Eva Konečná
tel.:                      777 018 954,

 

Základní organizace Frýdek-Místek

Nám. Svobody 33, 73801 Frýdek-Místek, e-mail: aktivniseniorifm@seznam.cz
předsedkyně:         Kaňoková Dagmar
tel.:                         737 089 286

místopředsedkyně: Mazáčová Věra
tel.:                         605 873 538

Zájemci o členství v ZO SČR Frýdek-Místek, k vyzvednutí přihlášky se hlaste telefonicky nebo emailem.