Sluchátko pomáhá seniorům

Z informačního emailu pro spolek Senioři ČR

Sluchátko pomáhá seniorům i pečujícím osobám.
V rámci aktivit projektu „Odborná telefonní psychosociální pomoc a podpora seniorů
a neformálně pečujících” podpořených z dotačního programu MPSV „Podpora
veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností” nabízíme zdarma telefonní psychosociální podporu Vašim klientům,
jejich rodinám, pracovníkům i dobrovolníkům. 
Terapeutická linka Sluchátko poskytuje bezplatnou psychoterapeutickou péči všem,
kteří potřebují podpořit v náročné životní situaci. Po vytočení čísla 212 812 540 v
provozní době linky jsou volající automaticky přepojeni na kvalifikovaného
psychoterapeuta, který se jim bude podle potřeby věnovat a to až 50 minut.
Následnou psychoterapeutickou pomoc a podporu se stejným terapeutem si klienti
domlouvají na konci sezení (jsme linka terapeutická, nikoliv krizová). Volající za
hovor platí pouze běžný poplatek svému telefonnímu operátorovi. 
Rádi se Vám budeme věnovat a pomůžeme Vám se zvládáním stresu, samoty,
strachu či vyčerpání. V příloze zasíláme letáček a prezentaci se základními
informacemi o naší lince a jejím fungování. 


Z informačního emailu pro spolek Senioři ČR připravila
Jana Ouředníčková