Blýská se na lepší časy?

Asi vás nepřekvapí, že finanční situace hlavního spolku je dlouhodobě kritická. Po zamítnutí žádosti o dotaci na MPSV a dále na pražském magistrátu mě proto velmi potěšil email, který jsem obdržela před několika dny. Text níže k nahlédnutí.

Vážená paní Ouředníčková, ráda bych Vás informovala, že správní rada Nadace AGROFERT projednala Vaši žádost a rozhodla se podpořit Vaši organizaci částkou 250.000,- Kč na provozní náklady organizace a jejích krajských poboček.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Ing. Zuzana Tornikidis, MBC ředitelka Nadace Nadace AGROFERT

Díky finanční podpoře Nadace Agrofert získáme prostředky na základní provozní výdaje hlavního spolku na 1 rok a podpoříme i krajské organizace. Děkuji ředitelce nadace Ing. Zuzaně Tornikidis za mimořádnou vstřícnost a rychlé projednání žádosti.

Jana Ouředníčková, prezidentka spolku Senioři ČR