Oslava dne seniorů Kladno

Na Kladně to umí roztočit.
Ve středu 4.10 2023 se v hotelu Kladno sešlo několik desítek seniorů z kladenských
organizací spolku Senioři ČR, aby společně oslavili Mezinárodní den seniorů.
K poslechu i tanci jim hrála živá hudba, parket se brzy zaplnil těmi, kteří při melodiích
známých lidových písní nemohou zůstat sedět. A dámy to pěkně roztočily. Pro všechny bylo
připravené i malé pohoštění. Velmi ráda jsem přijala pozvání od paní Němcové a
Kratochvílové na tuto krásnou akci a strávila příjemné odpoledne mezi lidmi, kteří jsou rádi
ve společnosti svých vrstevníků. Z e zkušeností, které jsem v našem spolku získala, plyne
Toto poznání. Hodnota člověka nespočívá v tom, co udělá pro sebe, ale v tom, co udělá pro
druhé. A právě takoví jsou SENIOŘI České republiky.


Jana Ouředníčková
Prezidentka spolku Senioři České republiky