Spolky na web – Přehled o majetku a závazcích_ukázka správného vyplnění