Poděkování Nadaci AGROFERT

Správní rada nadace se rozhodla podpořit spolek Senioři České republiky
částkou 250 000,-Kč, určenou na provozní výdaje hlavního spolku a krajských
organizací.
V době, kdy je ruka státu zavřená, je tento dar pro zachování kontinuity našeh
spolku mimořádně cenný a důležitý a já věřím, že stejnou radost, jako udělal mě,
budou mít i všichni členové naší organizace. Tuto podporu vnímám také jako
ocenění naší společné práce pro nejstarší občany České republiky, jako podporu
hodnot, které náš spolek zastává.
Děkuji za nás všechny Nadaci AGROFERT a paní ředitelce Ing. Zuzaně
Tornikidism MBC přeji hodně sil pro její náročnou a tolik potřebnou práci.


Jana Ouředníčková
Prezidentka spolku Senioři ČR