Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Milé dámy a pánové z krajských a základních org. spolku Senioři ČR. V návaznosti na dnešní e-mail vás prosím o spolupráci při nominaci jednotlivců nebo organizací našeho spolku na Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace pro rok 2023. Motivační nominaci je třeba zaslat nejpozději do 31.7.2023 na adresu, uvedenou v informačním letáku. Prosím, aby jste se v co nejvyšším počtu zapojili do této akce. Děkuji a přeji všem krásné letní dny. Jana Ouředníková, Senioři ČR.

Vážená paní, vážený pane,

 

na 49.zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace dne 26.dubna 2023 bylo odsouhlaseno vyhlášení 9. ročníku soutěže Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Soutěž je již zveřejněná Tiskovou zprávou MPSVCena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace zvyšuje motivaci k aktivnímu stárnutí, letos proběhne už devátý ročník soutěže (mpsv.cz) a proběhne v kategoriích:

 

  • Osobnost, která se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů jako profesionál

•     Osobnost, která se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů jako neprofesionál

•     Kolektiv či projekt, který se významným způsobem angažuje v oblasti mezigenerační spolupráce

•     Zvláštní cena předsedy Rady-pana ministra

 

Nominace do prvních tří kategorií mohou zasílat obce, kraje, neziskové organizace a členky a členové Rady, do kategorie čtvrté členky a členové Rady. Nominace probíhají od 15.června do 31.července 2023. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 12. října 2023 na Fóru rodinné politiky v Hradci Králové, na které Vás tímto také srdečně zveme. Pro další podrobnosti můžete sledovat web akce www.forumrodina.mpsv.cz

 

Než předložíme členkám a členům Rady vlády ke schválení návrh na složení hodnotící poroty, informujeme Vás, že jste do této poroty nominováni, nominaci odsouhlasil pan ministr, předseda Rady.

 

Zároveň sdělujeme hodnotící kritéria, kterými jsou:

 

  • Zvýšení povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí
  • Motivace seniorů k aktivnímu stárnutí
  • Příklad dobré praxe pro ostatní

 

Děkujeme za součinnost,

 

za sekretariát Rady

Jana Řeháková

 

Mgr. Jana Řeháková Fučíková

Vrchní ministerský rada

Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Tel.:  221922132

950 192 132E-mail: jana.rehakova2@mpsv.cz