Zelená pro vzdělávání seniorů “svítí dál”! V roce 2018 pokračuje projekt na vzdělávání seniorů

Projekt Akademie řemesel Praha – SŠT s názvem “Zelená pro vzdělávání seniorů” pokračuje v programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018.

Jde o vzdělávací projekt pro zvýšení občanských kompetencí seniorů využitelných v praktickém životě, zejména v oblastech právního povědomí, počítačových technologií, občanskoprávních a komunikačních kompetencí. V rámci kurzů bude průřezově řešeno i sportovního vyžití seniorů. Projekt rozvíjí i zájmové aktivity seniorů nabízenými workshopy.

Projekt je složen z 8 vzdělávacích kurzů, 2 sportovních kurzů a 6 workshopů, které jsou pro seniory z celé Prahy ZDARMA!

Každý vzdělávací kurz nebo workshop obsahuje celkem 10 dvouhodinových seminářů pravidelně konaných jedenkrát týdně po dobu 10 týdnů v období říjen až prosinec 2018. Sportovní kurzy se skládají z deseti 75 minutových lekcí (plavání) nebo deseti hodinových lekcí (jóga) rovněž pravidelně se konaných jedenkrát týdně po dobu 8 nebo 10 týdnů v období září až prosinec 2018.

Výuka bude realizována pouze v pracovních dnech (viz níže rozpis). Kapacita kurzů je 260 uchazečů. Pokud nebudou kurzy plně obsazeny, mají senioři možnost zúčastnit se i více kurzů, jejichž tematika je zajímá.

Místo konání:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Doba realizace 2. ročníku vzdělávání seniorů: od 4. září do 18. prosince 2018.

Přihlašování seniorů do vzdělávacích kurzů (probíhá až do 4. září 2018) – kontakty:

tel.: 244 007 302, mobil: 731 652 991
tel.: 244 007 456, mobil: 731 652 990
inechvatalova@zelenypruh.cz

Přehled vzdělávacích či sportovních kurzů a zájmových workshopů s rámcovým popisem:

1) Počítačový vzdělávací kurz – základní seznámení s počítačovými technologiemi, stručný úvod do operačních systémů Windows, základy práce s MS Office (Word, Excel), práce s internetem se zaměřením na vyhledávání informací a užívání veřejných e-mailů, včetně bezpečnosti na internetu. Kurz bude dále zaměřen na správu dat, jejich zálohování a činnosti s externími zařízeními.

Tři úrovně počítačivých kurzů: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

Kapacita: vždy 15 osob.
Výuka vždy v pondělí v termínu od 1. 10. do 10. 12. 2018 (není 29.10. – podzimní prázdniny).

Termíny výuky všech těchto počítačových kurzů jsou ve stejný den – v pondělí, tzn. probíhají souběžně v našich počítačových učebnách s rozdílným začátkem kurzu:
začátečníci: od pondělí 1. 10. 2018 v čase od 14:00 do 16:00 hodin
mírně pokročilí: od pondělí 1. 10. 2018 v čase od 14:30 do 16:30 hodin
pokročilí: od pondělí 1. 10. 2018 v čase od 15:00 do 17:00 hodin

Při velkém zájmu uchazečů o počítačové kurzy jsme připraveni otevřít ještě další – čtvrtý – kurz z námi nabízených úrovní.

2) Tablety a chytré telefony (workshop) – základní seznámení s mobilními technologiemi, porovnání jejich výhod a jejich praktické využití při běžných činnostech v životě, stručný přehled o aktuálně nabízených technologiích (cena vs. výkon), maximální využití funkcí tabletů a mobilních telefonů pro praktický život.
Kapacita: 12 osob.
Výuka ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin v termínu od 4. 10. do 6. 12. 2018.

Při velkém zájmu uchazečů o tento workshop jsme připraveni otevřít ještě druhý workshop s tablety a chytrými telefony.

3) Košíkářství z pedigu (workshop) – základy košíkářství, práce s materiály, nářadím, základní techniky a možnosti využití. Výroba dekorací, košíků, jejich barvení, moření, kombinace materiálů.
Kapacita: 10 osob.
Výuka vždy v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v termínu od 1. 10 do 10. 12. 2018 (není 29.10. – podzimní prázdniny).

4) Klub šikovných rukou (workshop) – různé techniky výroby bižuterie, jako je ketlování, šití, háčkování, práce s korálky a kombinace technik, háčkovaná korálková bižuterie pevným okem, se vzory, háčkované korálkové taštičky, Turecká spirála.
Kapacita: 10 osob.
Výuka vždy v pátek od 14:30 do 16:30 hodin v termínu od 5. 10. do 7. 12. 2018.

5) Paličkování (workshop) – rukodělná technika – senioři si paličkováním vyrobí například krajky, prostírky, obrázky, prostorové krajky, náramky, brože, lemy k ubrusům a kapesníčkům, ozdoby či originální záložky do knihy apod. Jedná se o zájmovou techniku pro procvičení jemné motoriky, paměti a estetického cítění. Daný workshop je přínosný i pro sociální vazby ve skupině, která paličkuje.
Kapacita: 8 osob.
Výuka vždy v úterý od 15 do 17 hodin v termínu od 2. 10. do 4. 12. 2018.

6) Základy fotografování (workshop) – stručný úvod do problematiky fotografování, základní funkce a možnosti dnešních fotoaparátů, pokročilejší možnosti a nastavení fotoaparátů, portrétové fotografování, fotografování při špatných podmínkách, fotografování zvířat a přírody. Zálohování fotografií a jejich úprava.
Kapacita: 10 osob.
Výuka vždy v čtvrtek od 15 do 17 hodin v termínu od 4. 10. do 6. 12. 2018.

7) Tvorba rodokmenu (workshop) – základní genealogické pojmy, druhy matrik, matriční zápisy, další prameny, síť archivů v ČR, možnosti zpracování rodokmenů na počítači.
Kapacita: 15 osob.
Výuka vždy v čtvrtek od 15 do 17 hodin v termínu od 4. 10. do 13. 12. 2018 (není 30.10. – podzimní prázdniny).

8) Právní povědomí (vzdělávací kurz) – základní orientace v právním řádu se zaměřením na potřeby seniorů (dědické právo, společné jmění manželů, majetkové právo, vlastnické právo, spotřebitelské smlouvy, pracovní právo, exekuce).
Kapacita: 25 osob.
Výuka vždy v pondělí od 16 do 18:00 hodin v termínu od 1. 10. do 3. 12. 2018.

9) Plavání (sportovní kurz) – zdravotní plavání s instruktorem se zaměřením na techniku plaveckého stylu prsa, znak, kraul (případně odstranění chyb), trénink plaveckého dýchaní, splývání. Posílení fyzické kondice.
Kapacita 10 osob.
Výuka 1. skupiny kurzu vždy v úterý od 14:00 do 15:15 hodin v termínu od 4. 9. do 23. 10. 2018.
Výuka 2. skupiny kurzu vždy v úterý od 14:00 do 15:15 hodin v termínu od 30. 10. do 18. 12. 2018.

10) Kurz angličtiny (vzdělávací kurz) – prohloubení základních znalostí v okruhových tématech rodina, nákupy, zdraví, cestování, kultura, tradice vždy se zaměřením na konverzaci a rozvoj slovní zásoby.

Čtyři úrovně kurzů angličtiny: začátečníci, věční začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Kapacita: 15 osob.
Výuka vždy ve středu v termínu od 10. 10. do 12. 12. 2018.

Termíny výuky všech těchto kurzů angličtiny jsou ve stejný den – ve středu, tzn. probíhají postupně s rozdílným začátkem kurzu:
pokročilí: od středy 10. 10. 2018 v čase od 8:00 do 9:30 hodin
mírně pokročilí: od středy 10. 10. 2018 v čase od 9:45 do 11:15 hodin
věční začátečníci: od středy 10. 10. 2018 v čase od 11:30 do 13:00 hodin
začátečníci: od středy 10. 10. 2018 v čase od 13:30 do 15:00 hodin

11) Jóga (sportovní kurz) – posílení správného držení těla, procvičení všech svalových skupin, zklidnění mysli, prohloubení dechu, meditace.
Kapacita: 15 osob.
Výuka 1. skupiny kurzu vždy ve čtvrtek od 9:00 do 10:00 hodin v termínu od 4.10. do 6. 12. 2018.
Výuka 2. skupiny kurzu vždy ve čtvrtek od 10:30 do 11:30 hodin v termínu od 4. 10. do 6. 12. 2018.

Těšíme se na Vás v některém z dalších nabízených vzdělávacích a sportovních kurzů či workshopů!