Vzpomínka na devítkový rok – 28.5.2019

Krajská organizace Senioři ČR Královéhradeckého kraje uspořádala dne 28. 5. za finanční podpory Královéhradeckého kraje zájezd do Polska Počasí nám bohužel nepřálo, ale poznatky stály za vidění.

Naše historie se často vrací k tzv. osmičkovým výročím, ale i ta devítková stojí za zmínku. Začalo to již v roce 929 sv. Václavem, letos  slavíme šestisetleté výročí  Pražské defenestrace, rok 1939 je spojen s okupací nacistickým Německem a vznikem Protektorátu Čechy a Morava a rok 1989 se sametovou revolucí. Nás  inspirovalo právě to neblahé období po smutném roce 1939, kdy nedaleko za našimi hranicemi v bývalém německém Slezsku, Hitler budoval jedno ze svých sídel a u nás málo známých míst spojených s nacistickou hrůzovládou. Navštívili jsme proto na dnešním polském území Muzeum Techniki Militarnej „Molke“, zámek Ksiaž a Walim, kde měla vzniknout podzemní továrna na výrobu tajných zbraní.

Již první zastávka nás přesvědčila, že to Hitler myslel s tajnými zbraněmi smrtelně vážně. V podzemí vybudovaná továrna v rámci projektu „Riese“ začla vyrábět pověstné střely V-I, dokonce v provedení jako řízené střelcem, samozřejmě bez návratu. Jedna taková střela je tam na volném prostranství vystavena. Kromě další vojenské techniky se tam nalézá tajemná „Mucholapka“, zvláštní betonová konstrukce s nejasným určením. Na fotografiích na stěnách v podzemí jsou znázorněny tryskové stíhačky a dokonce létající talíř. Tady nám počasí ještě přálo, ještě totiž nepršelo.

Poté jsme vyrazili na zámek Ksiaž, který se nachází nedaleko Walbřichu. Je to mohutný, třetí největší polský zámek na skále. Bohužel začalo pršet a tak pověstné květinové terasy jsme  si nemohli prohlédnout. Historicky měl ohromný strategický význam, jelikož chránil obchodní cesty ze Slezska do Čech. Během druhé světové války upravovala polovojenská organizace Todt zámek na vojenské velitelství. Vězňové z koncentračního tábora  Gross-Rosen zde ve dvou úrovních ( 15 a 50 m) razili ohromné tunely. Předpokládá se, že zde měly vzniknout chemické laboratoře a továrny na výrobu zbraní. Samotný zámek se přestavoval na jeden z Fuhrerových stanů. Interiér zámku je však dnes v porovnání s našimi zámky chudý na mobiliář.

Třetí zastávka byla ve Walimi, což je velmi rozsáhlý komplex podzemních prostor, který měl sloužit jako laboratoře a tovární haly k výrobě tajných zbraní. Před vstupem do areálu je vystavena obávaná raketa V-II. Tyto obrovské prostory v nelidských podmín kách kopali v rámci projektu „Riese“ vězňové, většinou váleční zajatci, kteří umírali po 3 – 4 měsících nepředstavitelné dřiny a útrap. Tady si člověk uvědomí, že živí záviděli mrtvým. Prohlídka je pietně zakončena k uctění památky těchto skutečných mučedníků dojemnou hudbou.

Závěr proběhl v nedaleké hospůdce výbornou večeří, jejíž přípravu a naservírování zvládla obsluha naprosto bravurně, takže se všichni dostali včas do svých domovů.

 

 

Ing. Jaroslav Groh