Vyjádření ústředí k funkčnímu období a celorepublikového sjezdu

Vážení,
 
píšeme v souvislosti s množícími se dotazy ohledně sjezdu a konce funkčního období. Chceme proto připomenout fakt, že se funkční období všech orgánů prodlužuje do tří měsíců ode dne následujícího po dni po dni skončení mimořádných opatření v souvislosti s COVIDEM-19 omezujících možnost setkávání osob. Vyjádření naleznete v příloze. Seznamte s ním prosím i své lokální organizace.
Podpisové vzory a práva trvají.
Co se týče sjezdu, tak jeho uspořádání v prezenční formě zatím brání opatření a online forma není momentálně uskutečnitelná. Prosímte Vás proto o trpělivost v této nelehké situaci.
 
S pozdravem
 
MUDr. Vladimír Dryml
prezident