Svaz důchodců se přejmenoval na Senioři České republiky

Ústřední rada SDČR z pověření X. sjezdu Svazu důchodců ČR rozhodla na svém jednání 21. listopadu 2017 o změně názvu organizace na Senioři České republiky od 1. ledna 2018.

Jeden z předkladatelů návrhu, viceprezident Miloslav Mrština, zdůraznil, že nejde o změnu identity, pouze o přizpůsobení institucím a veřejnosti. Státní a obecní orgány nemají ve svých programech, výzvách ani rétorice slovo „důchodce“, ale běžně pracují s pojmem senior – máme Domy seniorů, Akademie pro seniory, Den seniorů… „Cíle a programy naší organizace zůstávají stejné, jen název se přizpůsobuje vývoji a požadavkům doby“.