Svátek seniorů oslavili v Hradci Králové

Tak jako v jiných krajských městech se slaví Svátek seniorů, tak i v Hradci Králové se tento Svátek seniorů  oslavil ve čtvrtek dne 20. 9. 2018. V deset hodin, v zaplněném sále Kina Centrál, seniory z celého Královéhradeckého kraje přivítali významní hosté a to hejtman kraje Jiří Štěpán, náměstek hejtmana Vladimír Derner, předseda Rady Seniorů Zdeněk Pernes a za Seniory České republiky jsem byl požádán i já, abych pronesl pár slov a pozdravil všechny přítomné seniory.

Krátce jsem pohovořil o tom,  jak jsem již dříve co by starosta pochopil, že senioři jsou důležitou součástí života na městech a obcích a vedení samospráv musí se seniory spolupracovat. Doporučil jsem přítomným, aby spolupracovali se všemi spolky, které o spolupráci se seniory projeví zájem. Závěrem jsem popřál seniorům spokojený život a zdraví do dalších let. Poté vystoupil i předseda Krajské organizace SČR Královéhradeckého kraje Jaroslav Groh.

Po slavnostním zahájení pokračovala akce odpoledním kulturním programem na Pivovarském náměstí, kam někteří senioři přijeli pro ně přistaveným vláčkem, který se pro veliký zájem několikrát musel vrátit.

Petr Tojnar

viceprezident Senioři České republiky, z.s.

« z 2 »