Spolupráce s Potravinovou bankou

Jihočeská KO Senioři ČR od ledna 2018 spolupracuje s Potravinovou bankou v Českých Budějovicích na pilotním projektu distribuce potravin zdarma potřebným seniorům. Pokud se projekt v osvědčí, rozšíří se do dalších krajů.

Smyslem spolupráce je v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv stavět na solidaritě mezi lidmi, na pomoci potřebným a tím i přispívat ke snaze zmírnit plýtvání potravinami.

V naší republice je 15 procent obyvatel ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Pod hranicí chudoby u nás živoří bezmála dvě stě tisíc důchodců. Na druhé straně v ČR ročně přichází nazmar přes 80 kg potravin na jednoho občana.

Až dosud byla hlavním zdrojem pro potravinové banky dobrovolná pomoc, do níž se zapojily stovky jednotlivců – jen během listopadové národní sbírky to bylo 380 tun potravin. Pravidelně svými dary přispívají zemědělské a potravinářské firmy, ale i hyper a supermarkety se svými přebytky neprodaného zboží (výrobky stažené před vypršením termínu trvanlivosti, s poškozeným obalem atd.). Od ledna obchodní řetězce s plochou nad 400 m2 takové zboží povinně nabízejí k další distribuci. Lidské solidaritě a pomoci potřebným se otevírá další prostor.