Setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje

V pondělí dne 13. 1. 2020 se v kanceláři hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána uskutečnilo setkání se zástupci seniorů, předsedou Krajské organizace Seniorů ČR Jaroslavem Grohem a viceprezidentem Seniorů ČR Petrem Tojnarem. Předmětem jednání byla spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a Krajskou organizací SČR v roce 2020. Jiřího Štěpána jsme informovali o činnosti seniorů v našem kraji a také ho pozvali na 8. ročník zimních sportovních her, který se uskuteční 13. 2. 2020 v Nové Pace. Velice nás potěšilo, že Jiří Štěpán potvrdil účast na těchto hrách a převzal záštitu nad jejich konáním. Též projevil zájem zúčastnit se některého z dalších jednání Krajské rady Seniorů ČR.