Senioři ze “Senior parlamentu” se setkali s předsedou Sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček pozval členy Senior parlamentu na setkání do Sněmovny.

V historickém jednacím sálu Poslanecké sněmovny dnes zasedalo na 80 seniorů a seniorek z celé České republiky, kteří jsou registrovanými členy Senior Parlamentu. V čele s viceprezidenty spolku Senioři ČR, z.s. Petrem Tojnarem a Miloslavem Mrštinou, si tak vyzkoušeli, jaké to je jednat ve skutečném jednacím sálu naší dolní komory parlamentu. S jejím předsedou Radkem Vondráčkem diskutovali o vzniklé platformě „Senior parlamentu“, kterou sám inicioval, kde se senioři mohou vyjádřit k připravovaným zákonům. Během diskuse se hovořilo i o aktuální politické situaci.

Vondráček ocenil aktivitu seniorů a slušně vedenou diskusi. Té předcházela prohlídka historických prostor budov parlamentu, včetně kanceláře jejího předsedy. Na závěr setkání předseda přislíbil, že se další setkání v budoucnu budou pravidelně opakovat.

Co je Senior parlament

Senior parlament je diskuzní a názorová platforma určená všem, kteří se zajímají o politické a společenské dění. Členem Senior parlamentu se může stát každý občan České republiky starší 55 let. V tuto chvíli je registrováno 168 členů a cílem je, aby se senioři zajímali o veřejné dění. Více na www.seniorparlament.cz.