Senioři sportovali v Plzni

Co senioři umí a dokážou

Dne 5. září 2018 se uskutečnil 3. ročník Sportovních her seniorů z Plzeňského kraje, kteří jsou členy Krajské organizace Seniorů ČR z.s. v Plzni. Soutěžilo se v osmi kategoriích. Závodníkům byl měřen čas v jízdě na koloběžce, při chůzi s trekingovými holemi a s míčkem na raketě. Dalších pět disciplín bylo dovednostních, házely se šipky, košíková, srážely se plechovky, střílelo se hokejkou na branku a trefovaly se kuželky.

Zasportovat si přišli senioři ve věku 62 let a výše. Bylo radostí se dívat, jak si naši nejstarší přátelé znamenitě vedli. Celkem bylo přihlášeno 8 družstev po 6 soutěžících.

Zahájení se účastnili vzácní hosté a to primátor města Plzně Martin Zrzavecký, náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Zdeněk Honz, který převzal nad Sportovními hrami záštitu, paní náměstkyně primátora Bc. Eva Herinková, a viceprezident Seniorů ČR. Ing. Petr Tojnar. Přivítali jsme i dva starosty pana R. Neubauera z ÚMO3 a Ing. Aschenbrenner z ÚMO2 a ze Sušice přijel zastupitel p. Javorský.

Každý senior, který závodil, dostal dárek, pamětní list, pohoštění a družstvo za 1., 2. a 3. místo medaile zlaté, stříbrné, bronzové a ještě krásné pohárky.

Zvítězilo družstvo ze Sušice, druhé bylo družstvo z Plzně-Doubravky a třetí skončilo družstvo z Plzně-Skvrňan.

Pokud nám všem zdraví dovolí, chtěli bychom v r. 2019 uspořádat 4. ročník Sportovních her.

Šmolíková Bohdana

Předsedkyně Krajské organizace Senioři ČR z.s. Plzeň