Senioři ČR vystupují z Rady seniorů ČR

Ústřední rada, jako rozhodující orgán Seniorů ČR, z.s., odsouhlasila na svém dnešním zasedání vystoupení z Rady seniorů České republiky.

Nejsilnější důchodcovská organizace Senioři České republiky je nespokojena s činností Rady seniorů ČR, vedenou Zdeňkem Pernesem. Důvodem jsou dlouhodobé neshody, rozdílnost názorů a hlavně nespolupráce se Seniory ČR, z.s.

Senioři ČR, z.s. tak touto tiskovou zprávou důrazně upozorňují veřejnost i politiky, že Rada seniorů ČR již od dnešního dne nehovoří za téměř třicet tisíc členů Seniorů ČR platících členské příspěvky.

Rozdíl mezi Senioři ČR a Radou seniorů ČR

Rada seniorů se stala poloodborářskou organizací, která sdružuje všechno možné i osoby, které mají do důchodu ještě daleko. Navíc ani nemá téměř žádnou členskou základnu.

Senioři České republiky, z. s. působí jako nejstarší organizace seniorů od roku 1990 a po celou dobu aktivně hájí a bojují za stárnoucí generaci této země. Má téměř třicetitisícovou členskou základnu a působí ve všech krajích a v dalších 140 obcích po celé České republice.

MUDr. Vladimír Dryml

prezident Senioři ČR