Senioři ČR požádali o dotaci MPSV

Senioři ČR požádali o dotaci MPSV na projekt s těmito cíly:

 

IMG_20210823_0001

 

  • Projekt byl podpořen a musí být ze strany Seniorů ČR splněn. 
  • Vyžaduje se 20% spoluúčast
  • Bližší podrobnosti budou sděleny krajským předsedům Seniorů ČR dne 8.9.2021 při setkání v Praze.
  • Nutná účast nejméně 5 krajů v projektu.