Pražská radní Milena Johnová chce po seniorech, aby začali znovu pracovat!

Bude muset zájmový spolek Seniorů České republiky opustit několik let vlastními silami budované seniorské centrum na smíchovském Andělu?

Nová paní radní Milena Johnová za hnutí „Praha sobě“ má názor, že toto centrum je pro seniory zbytečný luxus, který nebude nové vedení Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) financovat.  Senioři si tak budou muset shánět sponzory a dluhy za pronájem prostor, které vznikly neudělením dotace, si budou muset odpracovat, nebo je dostanou k náhradě.

Tak toto je ten „NOVÝ přístup“ hnutí pana Jana Čižinského a představitelů „Praha sobě“ k stárnoucí generaci Prahy a potažmo i k celé generaci důchodců v České republice.

Paní radní Milena Johnová od školy pracovala, zakládala a vedla neziskové organizace, které pomáhaly osobám s postižením. Náš spolek Senioři hlavního měst Prahy jsou zcela něco jiného. Devadesát procent našich členů, kteří toto naše centrum navštěvují jsou senioři, kteří jsou soběstační a v našem centru se potkávají s ostatními seniory našeho Hlavního města Prahy.  Centrum bylo zřízeno MHMP s cílem pomoc stárnoucí generaci v Praze. A bylo to proto „aby člověk nebyl sám“.

Vedení magistrátu v roce 2015 poskytlo Krajské organizaci Seniorů České republiky v Praze objekt, který slouží k tomu, aby se mohli pražští senioři potkávat a získávat vzájemně potřebné informace. Sami si vybudovali klubovou kavárničku, kde si pečou jablečný závin a dělají obložené chlebíčky. Formou příspěvku na činnost zajišťují potřebný nákup surovin. Zařízení slouží pouze pro členy spolku.

Když členové seniorského spolku obdržely informaci, že dostaneme výpověď z těchto prostor, tak uspořádali petici na zachování centra a během dvou týdnů měla petice více než 500 podpisů. Není pravdou, že centrum není navštěvováno Pražskými seniory. Původní dohoda s MHMP a jeho vedením byl, že náklady na činnost tohoto spolku budou hrazeny v plné výši MHMP.

Jedná se o nájem, energie a úklid které hradí dceřiné společnosti Magistrátu.  A menší část 750 až 900 tisíc ročně na volnočasové aktivity.

Nepravdivě paní radní Johnová uvádí, že centrum navštěvuje minimální počet seniorů.  Od začátku roku máme, okolo tří set nových členů. Další matnou informací jsou vzniklé dluhy.

Ty si tito i více než osmdesátiletí občané Prahy nezpůsobili vlastní vinou.

Byla to chyba odcházejícího radního, který původně přislíbil seniorům Prahy, že na stávající neuhrazené nájemné a energie v roce 2018 dají spolku dotaci, na dofinancování provozu a činnost spolku na období 10/2018 až 09/2019 ve výši 2 500 000,- Kč.  Skutečnost ale byla jiná. Spolek obdržel pouze 750 000,- Kč to stačilo na pokrytí starých dluhů a nové se začaly znovu prohlubovat v roce 2019.  Při jednáních, které jsme měli s paní radní Milenou Johnovou, nám bylo řečeno, že tyto prostory pro Pražské seniory jsou LUXUS, a že MHMP nebude tuto činnost pro pražské seniory podporovat. Prostory v ulici Na Bělidle na pražském Smíchově mají sloužit pro další spolky v našem hlavním městě. A naši více než osmdesátiletí senioři budou uklízet, předávat a přejímat prostory, které si sami vymalovali a nazdobili jiným za pronájem a tím splácet stávající dluh, který nebyl zaviněn jimi, ale špatným přístupem nového vedení MHMP?

Nebo se můžeme domnívat, že paní radní má prostory pouhou minutu pěší chůzí od stanice metra Anděl vyhlídnuté pro někoho jiného?

Původní myšlenka pan primátora Hudečka a následného pokračování za paní primátorky Krnáčové a radních pana Dolínka a paní Ropkové, díky přístupu nového vedení na MHMP zcela zanikne. Aktuálně vládnoucí pražská koalice na MHMP opravdu na stárnoucí generaci Prahy nemyslí. A tak původní myšlenka minulého vedení – „Magistrát pomáhá seniorům hlavního města Prahy“. Se dnes změní na – „Magistrát zlikvidoval seniory hlavního města Prahy“.

Po radním Hodkovi se ujala této funkce paní radní Milena Johnová zastupující nové politické hnutí „Praha sobě“, které před volbami slibovalo: „Chceme, aby se Praha proměnila“. Senioři hlavního města Prahy čekali od tohoto nového vedení, že by mohlo pomoci zklidnit tuto dlouho trvající problematickou situaci. Ale stal se opak!

Nová paní radní a její spolupracovníci oznámili pražským seniorům, že finance pro chod tohoto zařízení, které jim připadá, pro senioři nadbytečné a luxusní, nedostanou.

Paní radní naší organizaci doporučila, aby si tito staří občané Prahy sháněli na své aktivity sponzory, a vzniklé dluhy z nájmu si budou muset odpracovat, nebo je dostanou k náhradě. Dále se prý senioři musí snažit o to, aby prostory, obdržené od Magistrátu, vydělávaly a z těchto zdrojů mohou pak platit pronájem Magistrátu a další náklady potřebné pro chod „ Domu seniorů hlavního města Prahy“.

JE TOTO OPRAVDU MYŠLENO VÁŽNĚ? OPRAVDU CHCETE ZAČÍT NUTIT SENIORY VE VĚKU NAD 75 LET, ABY SI SHÁNĚLI SPONZORY A ZAČALI ZNOVU PRACOVAT? A ABY SI PAK ZA „ODPRACOVANÉ HODINY“ MOHLI VKLIDU VYPÍT TO KAFE S PŘÁTELI V KLUBOVÉ KAVÁRNĚ, NEBO MOHLI CHODIT NA VÝUKU PRÁCE NA POČÍTAČI, KTERÁ JE PRO NĚ V CENTRU ZDARMA K DISPOZICI A PRO ŽIVOT VE 21. STOLETÍ NAPROSTOU NUTNOSTÍ?

NEBO JE CÍLEM VYHNAT SENIORY Z LUKRATIVNÍ BUDOVY V CENTRU PRAHY, ABY PAK NÁSLEDNĚ MOHLA BÝT PRONAJATA NĚKOMU „LEPŠÍMU“ NEBO ZPŘÁTELENÉ FIRMĚ?

 Miloslav Mrština