Programové prohlášení SČR na nové volební období

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SDČR NA NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Svaz důchodců ČR vyhlašuje na svém X. sjezdu pro svoji další činnost v letech 2017–2021 následující programové prohlášení:

 1. SDČR se bude aktivně podílet na realizaci Národního akčního plánu.
 2. SDČR bude samostatně vystupovat při prosazování zájmů a řešení problémů důchodců v České republice na úrovni vlády, ministerstev, poslanců, senátorů a spolupracujících politických stran a hnutí.
 3. SDČR zvýší aktivní spolupráci se společenskými organizacemi a hnutími, která veřejně vyjadřují svá stanoviska k sociální politice státu.
 4. SDČR bude prosazovat rovnou valorizaci důchodů.
 5. SDČR bude nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými seniorskými organizacemi na Slovensku, dále v Rusku, Německu, Polsku a Rakousku s cílem aplikovat tamní zkušenosti v oblasti sociální politiky státu.
 6. SDČR se bude aktivně podílet na rozšíření SENIORPASU v České republice s možností jeho využití v zahraničí.
 7. SDČR bude nadále usilovat o státní dotace na podporu relaxačních aktivit důchodců v českých lázních.
 8. SDČR ve spolupráci s Krajskými radami SDČR bude pokračovat v konání celorepublikových sportovních her a turistických srazů. Podpoří pořádání festivalů zájmové činnosti důchodců v oblasti pěveckých a tanečních souborů.
 9. SDČR zvýší svoji aktivitu při získávání finančních prostředků od soukromých subjektů, z evropských a místních zdrojů.
 10. SDČR bude nadále prosazovat zvýšení právní ochrany důchodců na veřejnosti a přiznání statusu chráněné osoby pro důchodce.
 11. SDČR zásadně zkvalitní propagaci aktivit důchodců v tisku, regionální a České televizi s cílem získání pravidelného pořadu v jejich vysílání,
 12. Krajské rady SDČR zabezpečí u svých základní organizací navýšení členské základny, ale i založení nových organizací v regionu,
 13. Krajské rady SDČR zintenzivní spolupráci s hejtmany, primátory a starosty ve svých regionech s cílem získání maximální podpory pro činnost důchodců.