Problémy léčby cukrovky ve stáří

Diabetes. Je jednou z nejrozšířenějších civilizačních chorob. Výskyt diabetu se objevuje zejména po 60. roce života. Většinu  onemocnění  tvoří cukrovka  2. typu, objevit se ale může i diabetes mellitus 1. typu, který je spojen s injekčním podáváním inzulínu.

Rozhodování o způsobu  léčby cukrovky ve vyšším věku není pro lékaře mnohdy snadné. Lékař musí přihlížet ke spoustě aspektů a musí nasadit léčbu tak, aby pacientovi více prospěla, než uškodila. Je nutné  přihlédnout  k všeobecné způsobilosti  nemocného, přítomnosti průvodných komplikací cukrovky, cévních komplikací, jiných závažných onemocnění, ale také i k množství a druhů ostatních užívaných léků.

Důležitou roli k úspěchu léčby i hraje samostatnost, schopnost  pohybu, mentální schopnost pacienta či jeho částečná  nebo úplná  závislost  na pomoci ostatních osob.

Další faktory, které komplikují léčbu:
– snížená hybnost kloubů
– třes
– porucha zraku
– špatné vnímání pocitu hladu a žízně
– porucha paměti
– neschopnost se učit nové věci
– přizpůsobení se novému léčebnému režimu
– opuštěnost
– nedostatek finančních prostředků

Zároveň také nezájem společnosti o řešení zdravotní péče, které na seniory doléhají.

Společnost by si měla uvědomit, že všechny aspekty jako vysoké doplatky  za léky, snížená dostupnost lékařské  péče, nedostatek ústavů sociální péče, terénních zdravotních sester či nízké  starobní důchody tak představují závažný problém, který negativně ovlivňuje léčbu seniorů a je nutné vzhledem ke stárnoucí populaci urgentně řešit.