Přestaňte strašit seniory smrtí!

Poslední měsíce čelí celá naše společnost mediální masáži způsobenou koronavirem COVID-19. Praxe naštěstí ukázala, že COVID-19 je statisticky méně smrtelný, než chřipka. Vir tady je a bude. Musíme se s ním naučit žít bez strachu a stresu.

Prezident seniorů ČR MUDr. Vladimír Dryml proto odsuzuje neodpovědné jednání některých odborníků, kteří svými mediálními výstupy vyvolávají ve společnosti atmosféru strachu a stresu, zejména v řadách seniorů. Podle jeho názoru profesura ještě neznamená, že má daný odborník ve všem pravdu. 

Strašení tisíci mrtvými v médiích není v tuto chvíli na místě. Zdravotní systém České republiky je po smutných zkušenostech ze začátku února snad již dostatečně připraven zvládnout těžké případy. 

Jmenování hygienika Romana Prymuly ministrem zdravotnictví, který je podporován Hradem, je v této situaci také velmi kontraverzní záležitostí. Seniorům ČR jsou totiž známy jeho protichůdné názory, kdy protipandemická opatření mění jak aprílové počasí. Chytrá karanténa a semafor očividně nefungují. Uzavírání škol bude mít velké ekonomické dopady pro mnoho rodin s dětmi. Prymulův nápad s uzavřením hranic na dva roky naštěstí zablokovala EU.

Vyvstává otázka, pro koho je výhodné vyvolávat atmosféru strachu a stresu, které přispívají ke snížení imunity. Ta je přitom nejdůležitějsím faktorem pro zvládnutí virových onemocnění.

Důrazně proto odsuzujeme politické hrátky i některé ekonomické praktiky (podivné nákupy zdravotnických prostředků, testy) na úkor zdraví našich občanů, zejména našich seniorů.

MUDr. Vladimír Dryml

Prezident Senioři ČR, z.s.