Podpora seniorů na Praze 22 a mezigenerační spolupráce.

Praha 22 se zapojila do projektu “Město přátelské seniorům” a získala v soutěži krásné druhé místo.

Více o tomto projektu naleznete v brožuře ZDE

PROČ senioři a mezigenerační spolupráce?

Jsme rádi, že vám můžeme, v rámci této brožury, představit, co vše pro seniory a mezigenerační vztahy v naší městské části Praha 22 děláme.
Všechny naše aktivity, které jsou zaměřeny na seniory a mezigenerační soužití, se opírají o filozofii ÚMČ Praha 22, který vnímá prorodinnou a pro–seniorskou politiku jako klíčovou.
MČ Praha 22 má zájem podporovat rodinu v tom nejširším slova smyslu a řadí zde VŠECHNY své obyvatele: rodiče, děti a mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením, menšiny.
ÚMČ Praha 22 má velice podrobně vypracován Komunitní plán (Střednědobý plán sociálních služeb), kde je v rámci priorit také podpora prorodinné politiky, pro–seniorské politiky a podpora mezigenerační solidarity.
Vzájemný mezigenerační dialog a společné osobní aktivity vytvářejí větší porozumění
a větší respekt mezi generacemi. Jsme přesvědčeni o tom, že všechny aktivity, které u nás plánujeme na podporu mezigeneračních vztahů, pomáhají formovat postoje a hodnoty seniorů, dětí a celé společnosti.
Chceme i dále podporovat aktivní stárnutí a udržovat naše seniory ve fyzické i psychické kondici. Chceme i nadále podporovat mezigenerační vztahy a budovat mezigenerační solidaritu mezi našimi seniory a našimi dětmi, protože pevně věříme tomu, že je to prospěšné, smysluplné a užitečné.

Vaše MČ Praha 22