Pietní vzpomínka k 76. výročí vypálení Lidic

Dne 10. 6. 2018 se uskutečnila v Lidicích Pietní vzpomínka k 76. výročí vyhlazení obce Lidice v roce 1942.

Pietní vzpomínka byla zahájena tradičně mší na základech vypáleného kostela sv. Martina, kterou celebroval Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup a generální vikář pražské arcidiecéze.

Po mši bylo v 10.00 zahájeno kladení květinových darů. Letos bylo na hrob lidických mužů položeno 113 věnců a kytic, které byly věnovány ústavními činiteli, zástupci státní správy, zastupitelskými úřady zemí z celého světa, městy a obcemi, partnerskými a spřátelenými organizacemi, spolky i jednotlivci. Za náš spolek Senioři ČR, z.s. se akce účastnili a věnec položili prezident spolku Vladimír Dryml, viceprezidentka Olga Jandová, viceprezident Miloslav Mrština.

Po položení květinových darů následovalo přivítání hostů a úvodní slovo ředitelky Památníku Lidice paní Martiny Lehmannové a další projevy hostů. S hlavním projevem vysoupil předseda vlády ČR, pan Andrej Babiš. Modlitbu na hrobu lidických můžu přednesl kaplan pplk. Miloslav Kloubek a promluvil také předseda ÚV ČSBS pan Jaroslav Vodička. Pietní akt zakončilo vystoupení dětského pěveckého sboru Bruncvík.

Po samotném pietním aktu se hosté přesunuli k Pomníku dětským obětem válek kde vystoupil sbor Japonské školy v Praze.

Ve 12.45 byl slavnostně zahájen 12. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů, který zahájil pan senátor Zdeněk Berka, 1. místopředseda senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Uměleckou záštitu nad letošním ročníkem převzal a na úvod přehlídky vystoupil pan Marek Ztracený. Celkem se představilo 14 dětských pěveckých sborů ze všech krajů České republiky a vystoupilo 633 dětí.

od 12.30 v síni In Memoriam ředitelka Památníku Lidice paní Martina Lehmannová předala celkem sedm stříbrných Pamětních odznaků Památníku Lidice. Tyto odznaky se udělují při významných událostech jednotlivcům i organizacím za dlouhodobou spolupráci s památníkem, za podporu činnosti památníku a za šíření dobrého jména Památníku Lidice. Pamětní odznaky se udělují od roku 2008.

10.6. 1942 bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti byly odvlečeny do Kladna, do Reálného gymnázia, kde byly následně děti odděleny od matek. Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do 1 roku odvezeny do ústavu a 82 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.

zdroj: TZ památník Lidice