Ohlédnutí novoborských seniorů za r. 2018

Uplynulý rok opět přinesl mnoho krásných chvil a společných zážitků členům naší novoborské organizace Senioři ČR. Scházeli jsme se k pravidelným schůzkám ve společenské místnosti DPS a vyslechli si řadu přednášek, účastnili se besed se zajímavými lidmi, tančili, chodili na turistické vycházky i za kulturou. Věnovali jsme se pohybovým aktivitám v našem  městě a  zapojili se i do sportovních her seniorů na krajské i celostátní úrovni. V červnu jsme prožili aktivní  týden formou rekondičního pobytu v krásných Klatovech s mnoha historickými památkami, v srpnu týden v kouzelných maďarských lázních Bükfürdo, v září jsme si opět vyjeli na třídenní poznávací zájezd na Jižní Moravu. Prohlédli jsme si Muzeum rekordů  a kuriozit v Pelhřimově, Muzeum Mohyla míru ve Slavkově, projeli se lodí po Brněnské přehradě, navštívili Festival sýrů v Mikulově i vinobraní  ve Velkých Pavlovicích. Našli jsme si čas i na posezení v Hustopečském sklípku.

 

Fotografie: Týden v kouzelných maďarských lázních Bükfürdo, Vinobraní ve Velkých Pavlovicích

Počátkem října jsme se zúčastnili Mezinárodního setkání seniorů, které organizuje každoročně o.p.s. Venkovský prostor Liberec. Tentokrát jsme se sešli v polském městečku Wleň společně s polskými a německými seniory. V loňském roce se setkání uskutečnilo v Německu, příští rok bude pověřena organizací Česká republika. Polští přátelé připravili pro účastníky velmi zajímavý program ve formě kulturních vystoupení, přednášek i výletů za turistickými zajímavostmi v okolí. Všichni účastníci ocenili i velmi bohaté a chutné pohoštění, které bylo pro seniory připraveno. Těšíme se na další setkání s polskými a německými přáteli v roce 2019 a velmi rádi bychom s jeho přípravou organizátorovi akce pomohli.

   

Fotografie z Mezinárodního setkání v Polsku

Novoborští senioři mají po celý rok mnoho příležitostí ke smysluplnému využití volného času, k upevnění přátelských vztahů i pocitu sounáležitosti k naší organizaci. Těšíme se na všechny akce a setkání, které jsou v budoucnu před námi.

Novotná Hana, Senioři ČR, z.s. ZO Nový Bor