Novoroční projev prezidenta svazu

Vážení přátelé,

vstupujeme do roku 2018, do roku stého výročí vzniku Československa. Na oslavách centenia se hodláme výrazně podílet i my, protože česko-slovenskou vzájemnost považujeme i jako pamětníci společné historie za podstatnou součást našich zahraničních vztahů.

Není třeba připomínat, že většina let začínajících osmičkou patřila v našich dějinách mezi významné předěly. Doufám, že se mezi ně zařadí, přinejmenším ve vztahu ke generaci seniorů, i ten letošní.

Byl jsem do čela naší organizace zvolen před dvěma měsíci a nezastírám, že mám plány a projekty velmi ambiciózní. Senioři ve společnosti představují stále početnější část, ale měla by to být i část, která dokáže využít svůj potenciál a svůj díl vlivu.

Představujeme obrovskou kapacitu životních zkušeností, znalostí ze všech oborů lidské činnosti, máme za sebou velký kus práce, která se zasloužila, že přes všechny peripetie jsme důstojnou součástí evropského i světového společenství. Je namístě, abychom se stali sebevědomou a vlivnou silou, jež dokáže prosazovat své zájmy, aby naše organizace nabyla novou dynamiku a stala se otevřenou všem aktivním vrstevníkům

Máme závazky sami vůči sobě – důchody v ČR patří mezi nejnižší v Evropě, přechod do penzijního věku znamená strmý pád životní úrovně a představuje mimořádnou mezigenerační nespravedlnost. Za uplynulých pět let důchody stouply o 1385 korun, zatímco mzdy o 7572 koruny – tedy o pět a půl násobek rychleji. Období stagnace a poklesu životní úrovně důchodců dosáhlo vrcholu při ostudné valorizaci 2016, kdy senioři dostali ohlodanou kost z vládního stolu ve výši čtyřiceti korun.

Máme závazky vůči nejpotřebnějším. Bezmála dvě stě tisíc českých seniorů živoří na hranici a pod hranicí chudoby. Na cestě k systémovému řešení hledáme projekty, které by již nyní alespoň částečně přispěly k důstojnějšímu životu – například ve spolupráci s Potravinovou bankou.

Máme závazky vůči generaci, které do důchodového věku chybí třicet a více let. Předchozí vlády v nejrůznějších komisích nakupily tuny zpráv a výpočtů bez nejmenšího výsledku. Proto důchodová reforma patři mezi naše priority.

Máme konečně závazky i vůči společnosti – a i tady máme řadu projektů, které by mohly přispět k lepší kondici, zlepšení zdravotnímu stavu populace i k miliardovým úsporám pro státní pokladnu.

Vstoupili jsme do nového roku s novým názvem a stali jsme se spolkem Senioři České republiky. Vycházíme tak vstříc vývoji, jenž v českém jazyce postupně zakořenil od začátku století v institucionální i obecné komunikaci.

Doufám, že i tato změna přispěje k lepšímu vnímání naší generace. Chtěl bych v této souvislosti ocenit iniciativu Radiožurnálu Českého rozhlasu, který akcí Ježíškova vnoučata před vánočními svátky stovkám osamělých seniorů připravil nečekaně radostné zážitky. Snad i další sdělovací prostředky postupně pochopí, že senioři patří mezi jejich spoluobčany.

Jsme otevřeni co nejširší spolupráci, hodláme být konstruktivní a tvořivou součástí společnosti. Naše – obrazně řečeno – stříbrná síla začíná letos novou etapu své existence.

Přeji vám do nového roku pevné zdraví, mnoho dobrých nápadů a radost ze společné práce.

MUDr. Vladimír Dryml

Prezident, Senioři České republiky