Mezinárodní konference „Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí“

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů se v Praze v hotelu Don Giovanni konala mezinárodní konference. Čeští i zahraniční odborníci zde diskutovali o potřebných opatřeních, která zajistí udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí populace. Konference se zabývala penzijním systémem, zdravotnictvím, dlouhodobou péčí a zaměstnaností ve vztahu ke stárnutí populace. Konference se zúčastnili také zástupci vedení spolku Senioři ČR, z.s. – prezident spolku Vladimír Dryml a viceprezidentni Petr Tojnar a Miloslav Mrština.

Diskutovalo se například o výdajích v roce 2030 a 2050 v souladu s demografickými prognózami na důchodový a zdravotní systém, dopadech prognóz pro trh práce a jak jej přizpůsobit či o finančních a sociálních důsledcích neformální péče. Konferenci zahájila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která zde zároveň předala ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace čtyřem osobnostem, které svojí činností podporují pozitivní stárnutí.

Co zaznělo na konferenci z úst ministryně:
  • Stejně, jako ve většině vyspělého světa, i u nás se zvyšuje podíl starších lidí. V současné době je téměř každý pátý občan starší 65 let, v roce 2030 to už ale bude každý čtvrtý občan a v roce 2050, i když se nám to zdá být velmi dlouhá doba, to bude každý třetí občan. Znamená to, že budeme mít celkem tři a půl milionů obyvatel starších 65 let. A každý desátý občan bude starší pětaosmdesáti let. To s sebou samozřejmě přinese ty často zmiňované změny. Tento vývoj znamená, že se budeme muset zaměřit více na systém zdravotní, sociální péče a na systém důchodového zabezpečení.
  • Často se zapomíná na další oblasti, které se stárnutím společnosti budou souviset. Dostupnost bydlení je velký problém, nabídka je v současné době v České republice nedostatečná, to šroubuje ceny za bydlení do astronomických výšin, a to nejvíce dopadá právě na seniory a seniorky.
  • Další je kvalitní zdravotní a sociální péče, ale i oblast zaměstnanosti. I přes výborná čísla na trhu práce máme strukturálně postiženou skupinu obyvatelstva 55+. Tito lidé i přes ta výborná čísla na trhu práce mají problém najít zaměstnání.