Jednání na ministerstvu kultury za větší slevy pro seniory

Dne 5. února 2018 jednal prezident Seniorů ČR Vladimír Dryml s ministrem kultury Iljou Šmídem o problémech a možnostech slev pro seniory v zařízeních, která jsou zřizována ministerstvem kultury ČR a problémy s organizací OSA.

Svaz Senioři ČR není spokojen s rozdílnou výší slev pro seniory v některých muzeích a galeriích, kde není 50 procent slevy pro seniory nad 65 let. Snahou prezidenta svazu je docílit požadované výše slev ve všech těchto kulturních institucích.

Dalším problémem, které trápí seniorské organizace, jsou stále více narůstající autorské poplatky, které při akcích pořádaných pro důchodce musí platit Ochranému svazu autorskému (OSA). Veškeré tyto akce pořádané víceméně „důchodci pro důchodce“ jsou nevýdělečné.

Zapsaný spolek OSA přitom vybral jen v roce 2016 na autorských honorářích o 103 milionů více než v roce 2015 a celková částka jejích příjmů tak dosáhla výše 929,8 milionů Kč. OSA si z toho bere režii 14,14 procent, což činí závratných 131,5 milionu Kč.

Prezident svazu Dryml tak po ministerstvu žádá, aby nevýdělečné akce pořádané seniorskými spolky byly vyňaty z povinnosti tyto nehorázných poplatky hradit.

Rovněž výběry autorských poplatků OSY od folklórních souborů považuje svaz Senioři ČR za nemravné jednání, protože velká část autorů a lidových a folklorních písní není známa.

Prezident rovněž poukázal na problémy, které mají české lázně s OSOu i podivné rozhodnutí některých evropských institucí, které se snaží popírat platné české zákony.

Ministr přislíbil v této věci další jednání.