ID SENIOR – Nová karta pro seniory plná výhod

Novou kartu pro seniory plná výhod představili na tiskové konferenci prezident Senioři ČR Vladimír Dryml, viceprezidenti Miloslav Mrština a Petr Tojnar a ředitelka projektu Marika Kreuzerová.

ID Senior vznikla ve spolupráci spolku Senioři ČR, z.s. a hlavním městem Prahou, na základě požadavků seniorů, kteří postrádali univerzální doklad důchodce, jehož platnost by nebyla lokálně omezena. Karta je určena členům spolku Senioři České republiky hlavního města Prahy, kterým je nad 55 let a je zdarma.

Co je karta ID Senior

„Cílem projektu je vytvoření univerzálního evropského identifikačního průkazu pro důchodce,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Dryml, prezident spolku Senioři ČR, z.s.
Jde o chytrou čipovou kartu, která v sobě ponese všechny základní a důležité informace jejího držitele. Pochopitelně jen ty, které si sám vybere. Kromě základních identifikačních údajů, také například kontakt na osoby blízké, kontakt na lékaře či seznam užívaných léků. „Jako lékař mohu bez nadsázky říci, že tato karta může například zachránit i život. Postihne-li například opuštěného seniora kolaps, tak záchranáři si díky QR kódu na této kartě okamžitě přečtou informace o zdravotním stavu či užívaných lécích pacienta a mohou mu poskytnout tu nejlepší pomoc,“ dodává Dryml.
Všechny tyto informace jsou nahrané uvnitř karty, která je samozřejmě zabezpečena. „Díky moderním technologiím a bezpečnostním pravidlům při ochraně osobních údajů (GDPR)budou osobní data seniorů v bezpečí, ale přitom stále dostupná,“ říká Marika Kreuzerová, realizátorka projektu ID Senior.

Jedná se o projekt k propojení volnočasových, bezpečnostních, zdravotních a informačních služeb. „S projektem začínáme v Praze, kde máme nejvíce členů a je zde také velká síť partnerů projektu. Pochopitelně v co nejkratší době chceme rozšířit platnost karty pro naše seniory po celé České republice,“ říká Miloslav Mrština, předseda krajské organizace Seniorů ČR hlavního města Prahy.
Kromě základních funkcí poskytuje tato karta svým držitelům také nároky na slevy v muzeích a kulturních institucích a mnoho výhod u desítek smluvních partnerů.
Díky této kartě tak senioři budou moci být co nejvíce aktivní v činnostech, které je baví a naplňují.

Jak a kdo může kartu ID senior získat?
Zájemce:
je mu více než 55 let a je v důchodu
má trvalé bydliště na území hl.m.Prahy
musí vyplnit písemnou registraci a tu odevzdat na kontaktním místě

ZÁKLADNÍ FUNKCE karty
KONTAKTNÍ KARTA
• kontaktní údaje
ZDRAVOTNÍ KARTA – chráněno heslem (možno zveřejnit část informací)
• osoba blízká
• kontakt na lékaře
• Užívané léky, nemoci (cukrovka, hypertenze,…), krevní skupina
• Ostatní zdravotní informace…
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (kina, divadla, spolky, přednášky)
• Přehled organizací
• Kontaktní údaje
• Tipy na výlety po okolí (seznam poskytovatelů slev, kteří akceptují kartu)
• Doporučení od jiných seniorů, turistiáda
ROZŠÍŘENÉ FUNKCE
• Tramvajenka (průkaz na bezplatnou dopravu od 70 let věku)
• Průkaz do knihovny
• Vstup do aqua center a na sportoviště Hl. města Prahy
• Vstup do muzeí a dalších kulturních zařízení Hl. města Prahy

SLEVOVÁ SÍŤ
• Karta bude využitelná např. při prokazování nároku na slevu (seniorské vstupné). Tyto slevy pro seniory jsou běžně nabízeny řadou institucí, neexistuje však jednoduchý způsob prokázání nároku na slevu
• Projekt ID Senior úzce spolupracuje s projektem Senior Pasy, takže držitelé mohou v Praze využívat výhody tohoto slevového systému.
• Poskytovatelé jsou označeni nálepkou Senior pas nebo ID Senior
• Do projektu Senior Pas je zapojeno více jak 2500 slevových míst
po celé ČR

Jak se registrovat
Formulář pro registraci si zájemci mohou vyzvednout v kontaktním místě v kavárně v sídle Seniorů ČR, z.s., (ulice Na Bělidle 34, Praha 5 Anděl), kde ověří uvedené údaje z předloženého dokladu totožnosti, nebo lze formulář stáhnout na webu www.senioricr.cz, předvyplnit a na kontaktní místo ho přinést již vyplněný. Karta bude připravena do tří týdnů od podání registrace.
Více informací o projektu naleznete také na www.idsenior.cz.