Hostem “Křesla pro hosta” ZO Prahy Uhříněves byl viceprezident Miloslav Mrština

Osmý březen oslavily v Klubu seniorů seniorky ZO Praha 22 Uhříněves jednou ze svých tradičních akcí „Křeslo pro hosta“, tentokrát byl pozván předseda KO hl. m. Prahy a viceprezident ústřední rady Senioři ČR, z.s. pan Miloslav Mrština.

Po přivítání, vyzdvihl aktivní činnost seniorů na Praze 22. Seznámil přítomné s činnostmi a akcemi, které se konají v budově Centra pražských seniorů v ulici Na Bělidle 34 na Smíchově. Naši členové tak mohou navštívit kurzy vaření, trénování paměti, masáže, dát si kávu v klubové kavárně či využít nabídky organizování rekreací a zájezdů Senior travel.

Naše členy informoval o připravovaných projektech např. o transformaci Senior pasů na kartu Seniora, o jednáních týkajících se zvyšování důchodů, o probíhající petici za osvobození od koncesionářských poplatků, která bude zaslána Parlamentu ČR, o jednání o slevách na jízdném Českých drah, o poplatcích za léky, sociálním bydlení a jiné.

Na závěr předal Miloslav Mrština všem přítomným ženám růži a projevil přání, aby se společně dařilo prosadit požadavky seniorů a získat pro to co největší členskou základnu.