DŮCHODCI ke 100.výročí vzniku ČSR sami sobě

2018-10-17 16:00 - 22:00

Zveme všechny své členy, příznivce, kamarády i známé nejen z Karlových Varů, ale i z okolí na 3. ročník Mezinárodního setkání seniorů VARY 2018

DŮCHODCI ke 100.výročí vzniku ČSR sami sobě

do Lidového domu ves taré Roli v Karlových Varech dne 17.října 2018 v 16.00 hodin s tímto programem:

16:00 slavnostní zahájení

16:05 MIHULKY – pěvecký soubor Věčně mladých Varáků Severní 5

COUNTRY – Ostrov n/Ohří

KROJOVANÁ hudební skupina – Plauen SRN

RETRO DUO – zpěv Karlovy Vary

ČESKÁ BESEDA – Ostrov n/Ohří

COUNTRY LADYES – taneční skupina MO Úvalská

18:00 KARLOVARKA hraje k tanci i poslechu

22:00 zakončení slavnostního večera ke 100. výročí ČSR

Akce je spolufinancována Krajským úřadem Karlovarského kraje. Vstup pro členy Spolku Severní 5 i ostatní důchodce Karlovarského

kraje je zdarma. Informace na telefonním čísle 727 961 783.

Na Vaši účast se těší a pěkný zážitek ze slavnostního večera ke 3. MSS 2018 a 100. výročí vzniku ČSR

přeje Výbor Spolku