Senioři České republiky, z.s.

Divadelní přednáška – Senior bez nehod

2019-01-23 10:00 - 11:30
Na Bělidle 34, Praha 5 Smíchov
Address: Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha-Smíchov, Česko

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKU

Senior bez nehod

Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %! Alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší!
Součástí přednášek budou naučnká edukativní videa a herecké scénky, které budou zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou. Předpokládaná délka představení je 1 hodina 30 minut.

Partneři akce

STÁRNOUT BEZPEČNĚ

Místo konání: Síldo Senioři ČR, z.s., Na Bělidle 34, Praha 5 Smíchov

Termín: 23. ledna 2019, od 10:00