Den zdraví a rovných příležitostí

2018-09-05 09:00 - 16:00
Divadlo U22
Address: K Sokolovně 201/8, 104 00 Praha 22-Uhříněves, Czechia
 Nadační fond Canisterapie – ukázka canisterapie vesele i vážně
• Hygienická stanice hl. města Prahy – prevence kouření, alkoholu, drog, měření CO u kuřáků, měření tlaku
a tělesných parametrů /BMI/
• Expreska Uhříněves – zacvičíme si a projdeme se s hůlkami Nordic walking
• Kulatý stůl – téma prorodinná a proseniorská politika, mezigenerační spolupráce
• Podkova bezpečí – přednáška hipoterapie
• Vyšetření znamének a útvarů na kůži, prevence melanomu
• Zdravý osobní rozvoj a duševní zdraví
• První pomoc – jak se nebát ji poskytnout
• A řada dalších aktivit pro všechny věkové kategorie.
Všichni jste srdečně zváni.
Na akci bude pořizována dokumentace (foto, video), která bude využita pro potřeby MČ (např. zpravodaj, webové stránky a Facebook).

Program:

9:00  Zahájení akce zástupci starosty panem Jiřím Knotkem a panem Bc.Michalem Selingerem

9:15  – 12:00  Hygienická stanice hlavního města Prahy

                           –  prevence  kouření, alkoholu, drog, měření CO u kuřáků, měření tlaku a    

                              tělesných parametrů

9:15-14:00      Den prevence melanomu

10:00  – 12:00  Nadační fond Canisterapie – ukázka canisterapie vesele i vážně

12:00  – 12.30  Podkova bezpečí – hippoterapie, přednáška

12.30 –  13.00   Bc. L.Hasnedlová – zdravotní cvičení – inkontinence nemusí být problém    

13.00 –  13.30   Ústav metodiky první pomoci – Zdraví 2018-přednáška, neodkladná 

                          resuscitace – nebojme se poskytovat první pomoc

13:30  –  14:00  Expreska Uhříněves  – měření, cvičení, chůze s hůlkami, zdravá výživa

14:00   – 16.00    7. kulatý stůl

                            – téma prorodinná a proseniorská politika, mezigenerační spolupráce   

                               v rámci MČ Praha 22

 

Možnost získání poukazů:

– na vyšetření znamének a útvarů na kůži, prevence melanomu

– na cvičení v Expresce

– na akce pro seniory z projektu „Praha 22 podporuje seniory a mezigenerační spolupráci“

– na kosmetické poradenství

 

Po celý den:

Prezentace poskytovatelů zdravotních, sociálních a následných služeb.

Prezentace kompenzačních pomůcek pro osoby zdravotně postižené – schodolez, mechanické a elektrické vozíky, chodítka, tísňová tlačítka …

Prezentace zdravé výživy.

Zdravý osobní rozvoj a dušení zdraví.

Léčebná kosmetika pro teenagery, líčení zdarma.

Dětský koutek, hlídání dětí od 2 let zdarma.

A řada dalších aktivit pro všechny věkové kategorie.