Senioři České republiky, z.s.

Beseda na téma Záchrana kostela sv.Anny v Sedleci

2018-10-03 15:00 - 17:00

VĚČNĚ MLADÍ VARÁCI

SENIOŘI ČR, základní organizace, z. s. Severní 5, Karlovy Vary

zvou všechny, jímž není lhostejný osud památek v naší zemi, na

BESEDU s panem ALOISEM KŮRKOU

předsedou občanského sdružení

“Spolek pro záchranu kostela sv. Anny v Sedleci”

ve středu dne 3. října 2018 od 15.00 hodin

Beseda na téma úspěšné záchrany této památky a perspektivy jejího dalšího využití bude spojena s prohlídkou kostela a seznámením se s jeho historií.

Doprava: bus č. 5, od tržnice 14.20, 14.44 hod., zpět Sedlec 16.17, 16.41, 17.13 hod.