Senioři České republiky, z.s.

Beseda k problematice spotřebitelství a rizik

2018-10-16 13:00 - 15:00
Klubovna seniorů Karlovy Vary
Address: náměstí Dr. M. Horákové 1002/4, 360 01 Karlovy Vary, Czechia

Věčně mladí Varáci a příznivci,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na besedu s vedoucím občanské poradny Mgr. Jiřím Pilařem, KSK centrum o.p.s.

k aktuálnímu tématu problematiky spotřebitelství a s ním spojených rizik

která se bude konat dne 16. 10. 2018 od 13:00 hodin

v prostorách klubovny seniorů na náměstí  M. Horákové 4 v Karlových Varech

Beseda je zaměřena na informace v oblastech:

  • Problematika spotřebitelství
  • Problematika půjček v praxi
  • Reklamace a další

Cílem besedy je seznámit účastníky s právní úpravou v oblasti rizik spojených s financemi, právy spotřebitelů a riziky při sjednávání smlouvy s důrazem na možnosti ústní smlouvy, smlouvy sjednané po internetu a emailu včetně právních důsledků a závazků ze smluv plynoucích.

Také budou podány informace o způsobech obrany proti následkům sjednání smluv a prevenci rizik s tímto spojených.

Beseda bude interaktivní s možností dotazů v jejím průběhu.

Těšíme se na Vaši aktivní účast.

                                                                                                      Výbor ZO, úsek výchovy a vzdělávání