Edukativní přednášky pro novoborské seniory

Významnou součástí činnosti naší organizace Senioři ČR v Novém Boru je pořádání přednášek, které velkou měrou zvyšují informovanost seniorů a výrazně ovlivňují i jejich další spokojený a aktivní život. V lednu jsme si vyslechli přednášku v rámci osvětového  projektu Senior bez nehod,  jehož cílem je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Přednáška byla pojata formou hereckých scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací edukativních videí. Přítomní se seznámili zábavnou formou se specifiky chování seniorů v silničním provozu, zopakovali si jeho pravidla i zásady při užívání léků či jiných zdravotních omezeních. Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také na chodce, cyklisty i cestující prostředky hromadné dopravy. Divadelní přednáška s následnou besedou všech devadesát  přítomných seniorů velice zaujala a příjemně překvapila.

Další přednáška  Ing.Zdeňka Svobody, CSc z nadace Lepší senior  byla  na téma Kritické myšlení aneb mediální obezřetnost. Seniorům poskytla zajímavou sondu do médií všeho druhu a ukázala, jak k nim se zdravým rozumem přistupovat. Mnoho seniorů využívá nové technologie, ať to jsou stolní počítače, notebooky, tablety či dotykové mobily. Horší to ale už je se schopností vyznat se ve složitém prostředí internetu plném fake news, dezinformací a podvodných e-mailů. Takovým  dnešním fenoménem jsou hromadně přeposílané řetězové e-maily

Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh,. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Akce byla  velkým přínosem  pro  všech sedmdesátpět přítomných a jistě přispěla  i k lepší schopnosti utvářet  si vlastní názor a k orientaci ve světě médií.

Hana Novotná, Senioři ČR, ZO Nový Bor