Doporučení prof. MUDr. Berana českým seniorům v době COVID-19

Zde jsou informace pro seniory v desateru:

Co je pro mě důležité vědět o COVID-19?

1.       Nemějte z onemocnění strach, ale respekt!

2.       Snažte se dodržovat pravidelný režim dne a zkuste být také mimo obydlí na procházkách, tam kde není mnoho lidí.

3.       Užívejte každý den vitamín C a D.

4.       Vyšší věk bez přídatných chronických onemocnění není výrazným rizikovým faktorem pro těžší průběh nemoci.

5.       Vyšší věk, obezita, cukrovka a ischemická choroba srdeční jsou rizikové faktory pro těžší průběh nemoci.

6.       K nákaze rizikových pacientů dochází ve většině případů od rodiny, blízkých příbuzných a přátel při styku bez respirátoru v jedné místnosti s délkou nad 30 min.

7.       Ne test pozitivity byste se měli vydat ihned po prvních jasných příznacích COVID-19.

8.       Vlastní onemocnění nepodceňujte ani nepřeceňujte a věnujte také pozornost své výživě a pitnému režimu.

9.       Užívejte léky na jednotlivé symptomy (horečka, bolest, kašel), které nepůsobí proti Vašim lékům, jež užíváte na léčbu chronických onemocnění.

10.   V případě těžšího průběhu onemocnění, nebo lehčího průběhu s neschopností udržet v normě tlak krve a hladinu cukru se vydejte do nemocnice.