Dne 31.8.2021 se setkal president Seniorů ČR MUDr.Dryml s českým premierem ing. Babišem.

Jménem Seniorů ČR poděkoval premiérovi za podporu seniorů za jeho vlády a zejména ocenil pravidelné roční zvyšování důchodů a zavedení slev pro důchodce v dopravě.

Vyjádřil však i nespokojenost s dosud neprojednanou peticí Seniorů ČR na osvobození seniorů 65+ od koncesionářských poplatků ve Sněmovně.

Senioři mají obavy ze zhoršujícího se přístupu k lékařské péči v souvislosti s Covid pandemií a problémy na MZd,kde se střídají ministři jak apoštolové na orloji.

Senioři ČR nejsou spokojeni s prací MPSV vedeném p.Maláčovou, hlavně pro podivné a neprůhledné rozdělování dotací na ještě mnohdy podivnější projekty podporující činnost seniorských organizací, kolabující systém uznávání invalidních důchodů a dlouhé lhůty při přiznávání starobních důchodů.

Premier Babiš slíbil nápravu ihned po volbách, zachování slev pro důchodce v dopravě, průměrný důchod kolem 20 tisíc, zlepšení českého zdravotnictví a zabránění nelegální imigraci.

Vyzval všechny členy Seniorů ČR i všechny seniory, aby přišli v celé zemi k volbám.