Spolupráce s Potravinovou bankou

Jihočeská KO Senioři ČR od ledna 2018 spolupracuje s Potravinovou bankou v Českých Budějovicích na pilotním projektu distribuce potravin zdarma potřebným seniorům. Pokud se projekt v osvědčí, rozšíří se do dalších krajů. Smyslem spolupráce je v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv stavět na solidaritě mezi lidmi, na pomoci potřebným a tím i přispívat ke snaze zmírnit plýtvání potravinami. V naší … Continue reading "Spolupráce s Potravinovou bankou"

Číst dále

Programové prohlášení SČR na nové volební období

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SDČR NA NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Svaz důchodců ČR vyhlašuje na svém X. sjezdu pro svoji další činnost v letech 2017–2021 následující programové prohlášení: SDČR se bude aktivně podílet na realizaci Národního akčního plánu. SDČR bude samostatně vystupovat při prosazování zájmů a řešení problémů důchodců v České republice na úrovni vlády, ministerstev, poslanců, senátorů … Continue reading "Programové prohlášení SČR na nové volební období"

Číst dále

Svaz důchodců se přejmenoval na Senioři České republiky

Ústřední rada SDČR z pověření X. sjezdu Svazu důchodců ČR rozhodla na svém jednání 21. listopadu 2017 o změně názvu organizace na Senioři České republiky od 1. ledna 2018. Jeden z předkladatelů návrhu, viceprezident Miloslav Mrština, zdůraznil, že nejde o změnu identity, pouze o přizpůsobení institucím a veřejnosti. Státní a obecní orgány nemají ve svých programech, výzvách … Continue reading "Svaz důchodců se přejmenoval na Senioři České republiky"

Číst dále

Zápis ze zasedání X. republikového sjezdu

Svaz důchodců České republiky, z. s. Zápis ze zasedání X. republikového sjezdu 8. 11. 2017 Zahájení Zasedání Republikového sjezdu Svazu důchodců České republiky, z. s., se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 00408182, konané 8. 11. 2017 bylo zahájeno v 10.00 ve velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském … Continue reading "Zápis ze zasedání X. republikového sjezdu"

Číst dále