Aktuality

Novoroční projev prezidenta svazu

Vážení přátelé, vstupujeme do roku 2018, do roku stého výročí vzniku Československa. Na oslavách centenia se hodláme výrazně podílet i my, protože česko-slovenskou vzájemnost považujeme i jako pamětníci společné historie za podstatnou součást našich zahraničních vztahů. Není třeba připomínat, že většina let začínajících osmičkou patřila v našich dějinách mezi významné předěly. Doufám, že se mezi … Continue reading "Novoroční projev prezidenta svazu"

Číst dále

Právní definice seniora stále chybí

K 1. 1. 2018 změní Svaz důchodců České republiky svůj název na Senioři České republiky. Pojem „důchodci“ se tak zamění za modernější a dnes také za užívanější termín „senioři“. Zastáncům původního názvu je třeba připomenout, že pojem „důchodce“ neoznačuje pouze příslušníka starší generace, tedy příjemce starobního důchodu, ale také příjemce „invalidních, sirotčích, vdovských a vdoveckých … Continue reading "Právní definice seniora stále chybí"

Číst dále

Spolupráce s Potravinovou bankou

Jihočeská KO Senioři ČR od ledna 2018 spolupracuje s Potravinovou bankou v Českých Budějovicích na pilotním projektu distribuce potravin zdarma potřebným seniorům. Pokud se projekt v osvědčí, rozšíří se do dalších krajů. Smyslem spolupráce je v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv stavět na solidaritě mezi lidmi, na pomoci potřebným a tím i přispívat ke snaze zmírnit plýtvání potravinami. V naší … Continue reading "Spolupráce s Potravinovou bankou"

Číst dále

Programové prohlášení SČR na nové volební období

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SDČR NA NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Svaz důchodců ČR vyhlašuje na svém X. sjezdu pro svoji další činnost v letech 2017–2021 následující programové prohlášení: SDČR se bude aktivně podílet na realizaci Národního akčního plánu. SDČR bude samostatně vystupovat při prosazování zájmů a řešení problémů důchodců v České republice na úrovni vlády, ministerstev, poslanců, senátorů … Continue reading "Programové prohlášení SČR na nové volební období"

Číst dále

Svaz důchodců se přejmenoval na Senioři České republiky

Ústřední rada SDČR z pověření X. sjezdu Svazu důchodců ČR rozhodla na svém jednání 21. listopadu 2017 o změně názvu organizace na Senioři České republiky od 1. ledna 2018. Jeden z předkladatelů návrhu, viceprezident Miloslav Mrština, zdůraznil, že nejde o změnu identity, pouze o přizpůsobení institucím a veřejnosti. Státní a obecní orgány nemají ve svých programech, výzvách … Continue reading "Svaz důchodců se přejmenoval na Senioři České republiky"

Číst dále