Aktuality

Chaos v předepisování léků.

Šéfové našeho zdravotnictví se rozhodli vyzkoušet, co všechno snese. Asi jim nestačí, že chybí lékaři i sestry a proto se prodlužují různé čekací a objednací lhůty. Podle nich věnují lékaři příliš času a pozornosti pacientům a málo dbají o byrokracii. Přitom přeci všichni víme, že hlavním úkolem zdravotníků je vyplňovat nějaká lejstra a tabulky v … Continue reading "Chaos v předepisování léků."

Číst dále

Volíme hlavu státu

Vážení senioři! Za několik dní budeme přímou volbou vybírat hlavu státu. Miloš Zeman získal pro opětovnou kandidaturu 113 038 podpisů, nepochybně i díky mnohým z Vás. Přesvědčil, přes útoky ze všech stran, že hájí zájmy této země, její suverenitu, sociální jistoty i zájmy nás – seniorů, což nelze říci o jeho protikandidátech. Je pro nás jasnou volbou. … Continue reading "Volíme hlavu státu"

Číst dále

Novoroční projev prezidenta svazu

Vážení přátelé, vstupujeme do roku 2018, do roku stého výročí vzniku Československa. Na oslavách centenia se hodláme výrazně podílet i my, protože česko-slovenskou vzájemnost považujeme i jako pamětníci společné historie za podstatnou součást našich zahraničních vztahů. Není třeba připomínat, že většina let začínajících osmičkou patřila v našich dějinách mezi významné předěly. Doufám, že se mezi … Continue reading "Novoroční projev prezidenta svazu"

Číst dále

Právní definice seniora stále chybí

K 1. 1. 2018 změní Svaz důchodců České republiky svůj název na Senioři České republiky. Pojem „důchodci“ se tak zamění za modernější a dnes také za užívanější termín „senioři“. Zastáncům původního názvu je třeba připomenout, že pojem „důchodce“ neoznačuje pouze příslušníka starší generace, tedy příjemce starobního důchodu, ale také příjemce „invalidních, sirotčích, vdovských a vdoveckých … Continue reading "Právní definice seniora stále chybí"

Číst dále

Spolupráce s Potravinovou bankou

Jihočeská KO Senioři ČR od ledna 2018 spolupracuje s Potravinovou bankou v Českých Budějovicích na pilotním projektu distribuce potravin zdarma potřebným seniorům. Pokud se projekt v osvědčí, rozšíří se do dalších krajů. Smyslem spolupráce je v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv stavět na solidaritě mezi lidmi, na pomoci potřebným a tím i přispívat ke snaze zmírnit plýtvání potravinami. V naší … Continue reading "Spolupráce s Potravinovou bankou"

Číst dále