Stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2

INTERNÍ STANOVISKO k očkování proti coronaviru SARS–COV–2 prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha [21.12. 2020]  Očkování jako takové obecně doporučuji jako jeden z možných způsobů, jak se vypořádat se současnou epidemií SARS-COV-2. Ale velmi důrazně doporučuji respektovat obecné kontraindikace očkování, včetně konkrétních týkajících se SARS-COV-2. Pokud se očkování bude individualizovat, … Continue reading "Stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2"

Číst dále